Praktisk under oppholdet

Når du er på utveksling plikter du å holde skolen oppdatert om hva som skjer med deg.

Publisert 17. Januar 2020, 17:54

Sist oppdatert 23. November 2022, 13:38

Kontaktinformasjon 

Det er viktig at du holder kontakt med LDH mens du er på utvekslingsstudier. Så snart du har fått bolig i vertslandet må du sende oppdatert kontaktinformasjon til post@ldh.no.

Vi forutsetter at du holder deg oppdatert på frister og annen viktig informasjon ved å lese post sendt til deg på Canvas. 

Endringer i studiet

Ved endringer av det faglige innholdet/studieforløpet, gis beskjed til post@ldh.no umiddelbart. Endringer skal godkjennes av studieleder ved LDH.

Dokumentasjon på gjennomført utvekslingsopphold

Det er vertsinstitusjonen som utsteder dokumentasjon på gjennomført og godkjent utvekslingsopphold. Det er viktig at studenten sjekker at det er påført ECTS (studiepoeng) i dokumentasjonen, slik at det kommer med i vitnemål fra LDH. 

Dokumentasjonen sendes eller leveres til studieadministrasjonen ved LDH innen 1 måned etter hjemkomst.

Sikkerhet

Hvis du trenger hjelp i forhold til studietilbud, praksis eller velferdsordninger, skal du først henvende deg til vertsinstitusjonen. Du kan selvfølgelig også kontakte LDH hvis du trenger bistand fra oss.

Det kan oppstå situasjoner som gjør at du trenger hjelp fra andre:

• Ved behov for juridisk rådgivning under oppholdet, kan du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Se UDs landsider.

• Ved andre behov for hjelp og støtte kan du kontakte sjømannskirken, se sjømannskirkens nettsider.

• ANSA kan også bistå studenter med ulike råd og tips. Klikk her for å besøke deres sider.

Hvis en krise skulle oppstå

Ved en eventuell krisesituasjon, ulykke, dødsfall og lignende, varsles:

• Lovisenberg diakonale høgskole, mandag-fredag mellom 08:00 og 15:00, +47 913 07 020.

• Utenfor høyskolens åpningstid kontakt Securitas beredskapsnummer: +47 22 88 14 15

Sjømannskirkens App kan være nyttig å installere på telefonen.

Høgskolen har avtale med Sjømannskirken som kan bistå i en krisesituasjon. Du kan selv varsle Sjømannskirken eller gjøre avtale om at varsling gjøres av høgskolens beredskapsgruppe. Sjømannskirkens døgnbemannede beredskapstelefon: +47 95119181. Se brosjyre om Sjømannskirkens beredskapsordning (pdf).