Praktiske forhold før utveksling

Når du har fått beskjed om at LDH tilbyr deg et studieopphold i utlandet, starter den videre prosessen med planlegging av oppholdet.

Publisert 17. Januar 2020, 17:54

Sist oppdatert 8. Februar 2023, 16:37

Studenten har ansvar for følgende før utreise

Utenlandsoppholdet skal være en integrert del av utdanningsplanen ved LDH, og alle emner som skal tas på et utenlandsk lærested må godkjennes på forhånd av studieleder på LDH. Skjemaet utformes av LDH, og signeres av student, studieleder og internasjonal koordinator. 

Skjemaet for forhåndsgodkjenning finner du her.

Alle forberedelses- og informasjonsmøter som holdes før utenlandsopphold er obligatoriske. 

Alle mobilitetsstudenter betaler vanlig semesteravgift til LDH.

Pass og visum

Passet ditt må være gyldig minimum 6 måneder etter hjemkomst til Norge.

Noen land utenfor Europa krever visum. Informasjon om dette finner du under hvert enkelt land på LDHs hjemmeside eller på landets ambassades hjemmeside.

Du er selv ansvarlige for å søke visum, og du må også dekke alle utgifter forbundet med anskaffelse av visum.

NB! Søknadsprosessen for å få visum kan ta tid, og vi oppfordrer derfor til å søke visum så snart opptaksbrev eller «learning agreement» er mottatt fra det utenlandske lærestedet.

Vaksiner

Ulike vaksiner er anbefalt eller påkrevd av ulike land. Folkehelseinstituttet har til enhver tid oppdatert oversikt over anbefalte og påkrevde vaksiner. I tillegg kan det være spesielle vaksinasjonskrav for studenter som har klinisk praksis som en del av mobilitetsoppholdet. 

Noen vaksiner må tas i flere omganger og det er derfor viktig å starte prosessen tidlig.

Prøvetaking ved hjemkomst 

Ved praksisstudier i Norden er det ikke nødvendig med dokumentasjon knyttet til helsetilstand etter hjemkomst.

Testing for Tuberkulose

Dersom du har vært på utveksling i 3. måneder eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose, må du ta lungerøntgen og IGRA-test ved hjemkomst. For en oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose se her. Prøveresultatene fra lungerøntgen må foreligge før oppstart i praksis og leveres i resepsjonen ved LDH.

Du må bestille time til prøvetaking før mobilitetsoppholdet. Du må levere bekreftelse på bestilt time for prøvetagning til LDH. Dette skjemaet finner du her. 

For å få time til prøvetaking må du ha en henvisning til lungerøntgen og en til IGRA-test. Henvisningene skaffes ved din bydels smittevernskontor.

Forsalg til steder du kan ta testene er:

  • Diagnosestasjonen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, telefon 22 11 99 30
  • Akershus universitetssykehus, telefon 02900

Oppdaterte retningslinjer finner du i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.

Testing for MRSA

Dersom du har hatt praksisstudier eller har vært innlagt på sykehus i land utenfor Norden, er du pliktig til å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst. Prøven må tas hos fastlege umiddelbart etter hjemkomst. Bestill time før du reiser på mobilitetsopphold. Dersom du ikke har fastlege i Oslo kan MRSA-testing avtales gjennom Agil Helse som LOS har en avtale med.

Språkkrav

Undersøk om det utenlandske lærestedet krever språktest. Noen universiteter/høgskoler krever dokumentasjon på at du har oppnådd karakteren 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole. Dersom du ikke innfrir kravet, må du ta en språktest. Samarbeidsinstitusjoner der engelsk er undervisningsspråket krever som oftest en egen språktest.

De aktuelle testene er:

Ved utvekslingsstudier til Tanzania er et 15 timers språkkurs i Swahili inkludert i de første ukene av oppholdet i Tanzania.

I alle tilfelle er det lurt å friske opp/evt. sette seg inn i språket før du reiser!

Reise

LDH anbefaler sterkt at alle studenter som innvilges mobilitetsopphold kjøper avbestillingsforsikring når billetter kjøpes.

Du er også selv ansvarlig for regelmessig å følge opp reiseråd fra Utenriksdepartementet. Oppdatert informasjon finner du på UDs landsider.

Egenerklæringsskjema

Når du reiser ut i regi av LDH er du forpliktet til å informere om reiserute, pårørende og dine kontaktopplysninger. Du vil bli bedt om å signere Egenerklæringsskjema for mobilitetsstudenter. Studenter som skal på utveksling vil få tilsendt link til dette nettskjema per e-post.

Forsikringer

Norske statsborgere som studerer i utlandet og som mottar stipend fra Statens Lånekasse for utdanning, er automatisk medlem av Folketrygden. Dersom du studerer uten støtte fra Lånekassen, må du søke NAV om frivillig medlemskap. 

Folketrygden dekker ikke hjemreise ved sykdom/ulykke, forsikring av innbo/reisegods eller erstatning ved invaliditet eller død. Du må derfor kjøpe de nødvendige forsikringer utover det Folketrygden tilbyr. Forsikringen  være gyldig under hele utvekslingsoppholdet.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har en forsikringspakke tilpasset studier i utlandet. Les mer på deres nettsider.

Skal du studere i et EØS-land må du ha Europeisk helsetrygdkort ved opphold i Europa. Dette er en bekreftelse på at du er medlem av Norsk folketrygd og har rett til behandling av offentlig lege eller ved offentlig sykehus ved sykdom eller skade. Europeisk helsetrygdkort ved opphold i Europa.

NSF-medlemmer får også tilbud om reiseforsikring. Les mer på NSF sine nettsider.

Legehjelp

For å få oversikt over det offentlige helsetilbud i landet du reiser til, vil vi anbefale å kontakte NAV for informasjon.

Kontakt med ambassade

Når du er på studieopphold i land utenfor Norden må du melde til norsk ambassade eller konsulat om din tilstedeværelse i landet.

Det gjør du ved å klikke her.