Utveksling for master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Studerer du master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, har du mulighet til å reise på mobilitetsopphold i Danmark.

Publisert 24. September 2020, 07:45

Sist oppdatert 3. Oktober 2023, 13:16

Når kan jeg reise på utveksling?

  • 3. semester – MNSY-300 (avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte del 1) i 7 uker
  • 4. semester – MNSY-400 -MNSY300 (avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte del 2) i 6 uker

Hvor kan jeg reise?