Utveksling for master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Du har mulighet til å reise på utveksling i 3. eller 4. semester. Det forhandles om praksisplass og mulighet for mobilitetsopphold hos våre samarbeidspartnere i Norden i forkant av hver periode.

Publisert 24. September 2020, 07:45

Sist oppdatert 16. Mai 2024, 10:19

Dersom du er interessert i et mobilitetsopphold ta kontakt med oss på internasjonalisering@ldh.no. Frist for å melde interesse for høstsemester er 10. januar og for vårsemesteret er fristen 1. september. 

Når kan jeg reise på utveksling?

  • 3. semester – MNSY-300 (avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte del 1) i 7 uker
  • 4. semester – MNSY-400 (avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte del 2) i 6 uker