Utveksling for master i klinisk intensivsykepleie

Studerer du master i klinisk intensivsykepleie, har du mulighet til å reise på mobilitetsopphold i utlandet. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner i flere land.

Publisert 3. Oktober 2023, 13:30

Sist oppdatert 14. Mai 2024, 14:28

Når kan jeg reise på utveksling?

Gjelder for heltid og deltid:

  • 2. semester i emnet MISY-200 – Klinisk beslutnings- og handlingskompetanse i intensivsykepleie
  • 3. semester i emnet MISY-300 – Avansert håndtering av komplekse pasientsituasjoner

Hvor kan jeg reise?