Webinarer

Oppdatert 16. September 2020, 14:38

Vi i Læringsstøtte har satt opp en del webinarer utover høsten. Her vil der være mulig å oppdatere seg på både verktøy til læring, planlegging av undervisning og til å stille spørsmål til oss. 

De webinarene som er merket med "Spørretime" innledes med en faglig gjennomgang av et verktøy, og åpner etterpå for å stille spørsmål til oss i Læringsstøtte om det du måtte lure på. Spørsmålene trenger ikke være knyttet til det webinaret innledes med.

Meld deg på ved å klikke på Påmelding ved siden av webinaret du ønsker å delta på.  De som melder seg på vil få tilsendt lenke til webinaret på e-post.

Velkommen på webinar!

24.09 - Kl 09 - Studentaktiv læring i digital undervisning

Ulike muligheter for å skape mer aktivitet i digital undervisning. Både med verktøy vi har tilgjengelig og gratisverktøy (OneNote, Mentimeter, etc)

Påmelding

06.10 - Kl 09 - Gjennomføre undervisning i Zoom + Spørretime

Mer teknisk fokus på hvordan gjennomføre med deling av skjerm, koble til mikrofon, sette opp grupper, poll, annotate, osv

Påmelding

22.10 - Kl 09 - Mentimeter + Spørretime

Gjennomgang av muligheter og funksjoner i Mentimeter og litt om pedagogisk bruk

Påmelding

03.11 - Kl 09 - Pedagogisk bruk av Canvas

Gjennomgang av hvordan organisere emner på en pedagogisk måte i Canvas. Funksjoner for å øke aktivitet og gi både lærer og studenter god struktur og variasjon.

Påmelding

19.11 - Kl 09 - Panopto + Spørretime

Gjennomgang av hvordan bruke Panopto, hvordan lagre og dele

Påmelding

03.12 - Kl 09 - Digital veiledning av studentoppgaver

Gjennomgang av hvordan en kan gi digital veiledning gjennom tilgjengelige verktøy

Påmelding