Gode studiestrategier

Det er ikke all slags innsats som skaper god læring. Hva gjør du for å bruke tiden din effektivt så du lærer mer og bedre?

Publisert 7. August 2023, 13:32

Sist oppdatert 7. August 2023, 13:34

Hvordan kan du være en bevisst student?

Vær målrettet. Legg planer for hva som skal gjøres i dag, denne uka og før eksamen. Sett av tid til arbeid, unngå forstyrrelser og ta pauser ofte. Da fungerer hjernen din best.

Gjør en innsats. Engasjer deg på forelesningene. Dette gjør du ved å ta notater, reflektere over det som legges fram og stille spørsmål. Les målrettet og aktivt.

Vær aktiv og reflektert. Det er forståelsen som hjelper deg på eksamen og i jobben som sykepleier. Jobb med å forstå det du lærer, ikke bare pugge det. Det gjør du ved å stille spørsmål, bruke den nye kunnskapen aktivt i kollokvier og oppgaveløsing. 

Hvordan kan du lære mer gjennom samarbeid?

Å diskutere fag og løse oppgaver sammen gir bedre læring. Slik blir samarbeidslæring vellykket:

Sett klare mål for hver samling. Det kan dere gjøre ved å ta utgangspunkt i læringsutbytter, eksamen og pensumlitteratur.

Definer tydelige rammer for arbeidet. Når dere alle er enige om rammene og holder dere innenfor dem, bruker dere tiden bedre og det blir færre frustrasjoner.

 • Avtal forberedelser til gruppearbeidet.

 • Sett av nok tid og bruk tiden godt.

 • Legg inn (minst) en pause.

 • Snakk om hvordan dere kan skape en trygg arena for konstruktiv kritikk.

Dere kan legge opp samarbeidet på flere måter. To enkle, gode forslag er å

 • løse oppgaver i fellesskap og diskuter dere fram til felles løsninger eller

 • presentere og lære hverandre:

  • En av gruppemedlemmene forbereder en miniforelesning

  • Fortell hverandre etter tur hva dere har lært

Hvordan lese for å lære?

Det hjelper ikke å ha lest pensum hvis du ikke forstår det eller husker det. Når du leser for å lære, skal du ikke lese tilfeldige pensumtekster. Her er noen råd for å lese så du lærer av det.

Les det du trenger akkurat nå til forelesninger, praksis og kollokviegrupper. Da får du tatt i bruk det du lærer, satt egne ord på det og koblet det til den framtidige jobben din.

Kjenn læringsutbyttebeskrivelsene og gå til tekstene for å finne den kunnskapen du trenger for å nå målene der. 

Når skal lese en bok eller artikkel er det lurt å

 • Studere innholdsfortegnelsen

 • Lese innledning/sammendrag grundig

 • Merke deg 

  • tekstens struktur

  • ordforklaringer

  • definisjoner

  • tekstbokser, tabeller og figurer

  • oppgaver og ikke minst

  • konklusjoner

Lær mer

Vil du ha flere gode råd om studiestrategier? Da kan vi anbefale disse bøkene, som begge finnes på biblioteket her på LDH:

 • Råd og tips til deg som skal studere av psykologiprofessor Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen.

 • Digital studieteknikk av pedagog Marianne Hagelia ved Høgskolen i Østfold.

Du kan også ha nytte av denne ressursen, som gir gode og konkrete råd:

Waters, H. (2022). How to read an academic article.

Her finner du noen korte videoer om studiestrategier basert på nyere forskning i læringspsykologi. De er laget av førstebibliotekar Torstein Låg ved Universitetet i Tromsø. Vi anbefaler disse filmene på det varmeste.