VPN

Her finner du veiledninger for oppsett av VPN for PC og MAC.

Publisert 30. Januar 2020, 15:30

Sist oppdatert 26. September 2023, 12:45

Mange databaser og tidsskrifter ligger bak betalingsmurer. På LDHs studentnettverk kommer man automatisk forbi flere av disse sperringene ettersom LDH har tegnet abonnement hos flere leverandører. 

VPN

Når man sitter hjemme har man ikke samme tilgang som når man er på skolen, og tilgangen til fulltekstartikler er dermed begrenset. Ved å koble seg opp til skolens nettverk via VPN, kan man likevel få de samme tilgangene som man har fra LDH.

VPNen må også brukes til å koble til VAR Healthcare når du er ikke koblet til studentnettverket.

VPNen skal kun brukes når du er ikke koblet til skolens nettverk.  Det er heller ikke mulig å installere VPNen når du er koblet til studentnettverket.  

VPN på PC (PDF)

 

VPN på MAC (PDF)