AssCE og TOPP-N

TOPP-N gir en enkel tilgang til vurderingskriteriene etter en felles standard gitt gjennom AssCe-skjemaet.

Publisert 29. August 2022, 19:34

Sist oppdatert 13. Juli 2023, 13:12

TOPP-N er en applikasjon laget til bruk i alle kliniske praksisstudier i bachelorutdanningen i sykepleie. TOPP-N gjør det enklere å ha oversikt ved at alt er lagret på et sted. Applikasjonen forenkler også noen av de praktiske oppgavene ved å være praksisveileder. TOPP-N gir en enkel tilgang til vurderingskriteriene etter en felles standard gitt gjennom AssCe-skjemaet, og gir en oversikt over hva som skreves av studenten for å bestå klinisk praksis. Læringsutbyttenene for emnene og sammenhengen mellom dem og punktene til AssCE er tilgjengelig i løsningen. I tillegg kan bruken gi økt veiledningskompetanse.

Hva er AssCE?

AssCE er et forskningsbasert og validerte vurderingsskjema utviklet i Sverige, og står for Assessment of Clinical Education.

Hensikten med AssCE er å være til hjelp og støtte i vurderingen av studenters profesjonelle utvikling i praksisstudier. AssCE er et hjelpemiddel for å nå læringsutbyttene for praksisstudier og kriterier for bestått praksis, samt en støtte får å vurdere i hvilken grad studenten utvikler seg og oppnår læringsutbyttene.

Utforming og bruk i TOPP-N

AssCE består av 21 punkter gruppert i fem områder. Hvert vurderingspunkt inkluderer en gradert skala. Vurderingen skal være i samsvar med hvor godt læringsutbytte studenten har på hvert av punktene.

TOPP-N er tilgjengelig i web- og mobilversjon (applikasjon), og har en veilednings- og en vurderingsmodul. Ved LDH benyttes kun vurderingsmodulen, som en digitalisering av AssCE.

Vurderingsmodulen – hvordan fungerer den?

I vurderingsmodulen gjennomføres midt- og sluttvurderingen ved bruk av vurderingsskjemaet AssCE. Det består av 21 vurderingspunker fordelt på fem hovedområder:

  1. Kommunikasjon og undervisning
  2. Sykepleieprosessen
  3. Undersøkelser og behandlinger
  4. Arbeidsledelse og samarbeid
  5. Profesjonell holdning

Punktene i AssCE eksemplifiserer hvordan læringsutbyttene viser seg i sykepleiepraksis. Eksemplene i skjema kan være til hjelp for å konkretisere og eksemplifisere læringsutbyttene. Ulike praksisplasser vil kunne ha mange andre og flere eksempler som veileder og lærer kan løfte frem. Ulike punkter i skjema blir ulikt vektlagt avhengig av læringsutbyttene i de forskjellige emnene. Progresjonen som viser de økte kravene, synliggjøres i nivå-beskrivelsen knyttet til praksisperiodene.

Hvordan skalaen skal anvendes

Vurderingen skal være i samsvar med hvor godt læringsutbytte studenten har på hvert av punktene. Skalaen angir” utilstrekkelig”,” god” og” meget god måloppnåelse”. Dersom det av ulike årsaker er lite vurderingsgrunnlag for en eller flere av faktorene på AssCE, bør dette graderes som «god» og synliggjøres gjennom en kommentar. Om student eller veileder ved midt- eller sluttvurdering vurderer at god måloppnåelse ikke er nådd på ett eller flere punkt skal dette alltid kommenteres og begrunnes.

Skjema danner grunnlaget for samtale/diskusjon mellom student og veileder i praksis, og lærer fra høgskolen når studentens profesjonelle utvikling i praksisstudiene skal vurderes. Dette skjer i form av midt- og sluttvurdering.

Midt- og sluttvurderingen med bruk av TOPP-N kan deles opp i to faser

1. Forberedelse

Før gjennomføringen av midt- og sluttvurderingssamtalen skal du gradere din opplevelse av studentens måloppnåelse på hvert av vurderingspunktene. Du kan også skrive en utfyllende kommentar. I forberedelse inngår å samle informasjon og synspunkter fra kollegaer som har gitt veiledning, hatt kontakt med og sett studenten i ulike situasjoner i praksisperioden. Skjema bør gjennomgås og fylles ut i god tid før møtet finner sted. Studenten forbereder seg til midt- og sluttvurderingen ved å gjøre en egenvurdering på sitt eget skjema med (underbyggende) eksempler. Det er lenket til de aktuelle læringsutbyttene for hver enkelt praksisperiode øverst i vurderingsskjemaet. Når både du og studenten har fylt ut og arkivert hver deres versjon av vurderingsskjemaet, vil dere kunne se hverandres vurderinger. Det er bare praksislærer som kan skrive videre i vurderingsskjema etter det.

2. Vurderingssamtalene

AssCE danne grunnlag for vurderings-samtalene mellom student og veiledere i praksis og lærer fra høgskolen, og tar utgangspunkt i forberedelsene.

Erfaring viser at samtalene ofte tar 45-60 min. Fokuset for midtvurderingen er studentens utvikling og tilbakemeldinger som fører til videre læring. Sluttvurderingen tar for seg den samlede kunnskapen og erfaringene studenten har opparbeidet seg gjennom praksisperioden. Under samtalene skal studenten først legge frem og beskrive sin situasjon, før du som veileder fra praksis skal komme med dine synspunkter for videre diskusjon og vurdering av studenten. Dette er likt for begge vurderingssamtalene.

Dersom det blir gitt varsel om fare for ikke bestått praksis på vurderingssamtalen, må eget skjema fylles ut.

Signeringen er digital, og gjøres via en tilsendt kode på e-post eller SMS. Registrer telefonnummer for kode på SMS i din profil i TOPP-N. Vurderingsskjema signeres av praksislærer når hele praksisperioden er gjennomført.