Grafisk profil

Lovisenberg diakonale høgskoles grafiske profil ble oppdatert vinteren 2019/2020. Under finner du alle retningslinjer og filer for nedlastning.

Publisert 4. Februar 2020, 20:48

Sist oppdatert 9. Oktober 2023, 13:40

Logo

Symbol og navntrekk er nøye satt sammen og proposjonene skal aldri endres. Vi har samlet alle logovarianter her. Vær nøye med å bruke riktig format til riktig kanal. Print bruker pdf filer, og digitale flater brukes png eller svg filer.

Last ned logoer

Hovedlogo

Dette er hovedlogoen til LDH. Den representerer LDH sin historie og verdier. Logo brukes i farger på hvite og lyse bakgrunner. På mørke flater brukes den hvite varianten av hovedlogo. Hovedlogoen skal så godt det lar seg gjøre plasseres i venstre hjørne på flaten den står på. 

Hovedlogo i farger bør i utgangspunktet ikke plasseres på foto. Da bør kun positiv/negativ logo benyttes.

LDHs hovedlogo

Positiv/negativ logo:

Positiv og negativ LDH logo

Engelsk versjon

Engelsk versjon av LDH logo

Sikkerhetssone logo

Sikkerhetssone for LDH logo

Logosymbol

Logosymbol er kun til bruk på digitale flater, som f. eks profilbilder eller i sosiale medier.

Last ned logosymbol

LDH logosymbol 1
LDH logosymbol 2

Typografi

Ivar og Graphik er profilfontene til LDH. Ivar er tegnet av svenske Letters From Sweden. I profilen brukes to varianter av denne: Ivar Soft i Regular, til overskrifter/display, og Ivar tekst (Regular, Medium og Bold) til ingresser og kortere tekster. Bruken av kursiver er begrenset. Fonten Graphik brukes til undertitler og mengdetekst.

Profilfonter

Ivar Soft

Brukes til overskrifter

Ivar soft font

Ivar Text

Brukes til ingress

Ivat text font

Graphik

Brukes til mengdetekst og undertitler 

Graphik font

Typografisk hierarki

Typografisk hierarki

Systemfonter

 

Systemfonter brukes på digitale flater der hovedfontene Ivar og Graphik ikke kan benyttes. Eksempler er i PPT/Keynote og i Word/Pages maler. 

Georgia 

Georgia erstatter Ivar Soft/text

Georgia font

Arial

Arial erstatter Graphik

Arial font

 

Farger

Profilfargene skal alltid gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt her. Vær bevisst ved bruk av farger. Sørg for tilfredsstillende kontrast og størrelse på tekst og elementer.

Last ned fargepaletter

Primær fargepalett

Primærfargene er valgt for å beholde en link til Lovisenberg stiftelsen. Fargene er modernisert for å være bedre tilpasset den digitale hverdagen og være mer riktig mot studenter.

Farger1
Farger1

Utvidet fargepalett

Den utvidende paletten brukes for å skape liv og variasjon i uttrykket, og for å kunne markere ulike områder. Tenk på kontraster når farger kombineres. Bruk gjerne en mørk, en mellomfarge og en lys farge som kombinasjon.

Unngå å kombinere flere mørke farger sammen. De to signalfargene Signal blå og Signal grønn skal ikke brukes sammen, men fungerer godt hver for seg i kombinasjon med mørkere og lysere farger.

Farger3
Farger4
Farger5
Farger6

Fargebruk

Det skal være en stor del av hvitt i profilen. Den mørkeblå fargen er også bærende, og kan kombineres med alle fargene i paletten. Fargen Lys greige fungerer godt som bakgrunnsfarge og står godt i kombinasjon med alle fargene i paletten.

Fargebruk

Eksempel på bruk:

Eksempel på fargebruk

Grafiske elementer

De grafiske elementene tar utganspunkt i logoens form, og bruker utsnitt og en tett beskjæring – som skaper anvennlige abstrakte former. De grafiske elementene kan brukes som mønster/illustrasjon som de er, eller brukes i kombinasjon med foto som fotomasker.

Last ned grafiske elementer

Grafiske elementer

Konsept

Konsept

Beskjæring av grafiske former

Beskjæring av grafiske former

Ferdige maler i blå fargepalett

Farger på de ulike formene kan byttes om og endres, og formatet beskjæres etter behov.

Blå fargepalett

Ferdige maler i grønn fargepalett

Farger på de ulike formene kan byttes om og endres, og formatet beskjæres etter behov.

Grønn fargepalett

Ferdige maler i nøytral fargepalett

Farger på de ulike formene kan byttes om og endres, og formatet beskjæres etter behov.

Nøytral fargepalett

Ikonstil

Ikoner kan brukes for å markere ulike områder på en enkel og intuitiv måte. Eksemplene under viser hvordan ikonene skal se ut, men det medfølger ikke et komplett sett av ikoner. Ikoner legges til her etterhvert som de produseres.

Last ned ikonstil

ikonstil1
Ikonstil2

Bildestil

Foto er et bærende element i profilen, og bør velges ut med omhu. En god kombinasjon av foto av mennesker og skolesituasjoner er viktig for å ha bredde, variasjon og gi et bilde på menneskene du møter på Lovisenberg.

Det er utviklet et fotofilter for LDH som er subtilt, men gir bildene en egen identitet. Filteret tar ned fargemetningen, og gir noe varme til bildene.

Last ned fotofilter

Eksempler på bilder med fotofilter:

Eksempel fotofilter
Eksempel fotofilter2
Eksempel fotofilter3

Beskjæring av bilder

Tenk på hva som skal kommuniseres, og hva som er et godt motiv når bilder beskjæres. Fokuser, og gå tettere på det som skjer. 

Beskjæring av bilder1
Beskjæring av bilder2

Fotomasker

De grafiske formene kan også brukes som fotomasker. Det er satt opp maler med formene som kan lastes ned under.

Last ned fotomasker

Prinspipper

Den avrundede 6-kanten kan roteres og beskjæres for å skape ønsket uttrykk og bildeutsnitt. 

Fotomasker1

Mal:

Mal fotomasker

Eksempler med foto:

Eksempler fotomasker

Mal: Noen ganger vil det være behov for en mindre dominerende fotomaske, da kan disse benyttes. Et eksempel er om det er mye tekst rundt, eller en oversikt med flere bilder.

Maler

Eksempler:

Eksempler på fotomasker
Avsluttende profilmanual

Spørsmål?

Har du noen spørsmål om LDHs profilmanual, ta kontakt med:

Cathrine T. Pettersen

Cathrine T. Pettersen

Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør
Helena Zarifa M. Pedersen (permisjon)

Helena Zarifa M. Pedersen (permisjon)

Kommunikasjonsrådgiver