Tilbake til ansatte

20. november 2020: 152 år siden starten på moderne sykepleierutdanning i Norge

Publisert 20. November 2020, 18:08

Av Liv Arnhild Romsaas

20. november 1868 tok Cathinka Guldberg i mot den første sykepleiereleven i Kommunalgården på Asylet på Grønland, noe som regnes som starten på moderne sykepleie og sykepleierutdanning i Norge. I år er det ikke noen stor markering av "Lovisenberguka", men det er likevel verdt et innlegg!

Cathinka Guldberg-statue på Lovisenberg-området

Lovisenberg diakonale høgskole står i en tradisjon som vi kan være stolte av. Diakonissehuset og sykepleierutdanningen flyttet til Lovisenberg i 1888 og selv om verden ser annerledes ut nå i 2020, er vi fremdeles med og utdanner dyktige sykepleiere. Vi har med oss en arv og noen verdier som er like viktige nå som de var da. Kvalitet og nestekjærlighet er like relevant i møte med mennesker i sårbare situasjoner i dag, og tanken om at ethvert menneske har en umistelig og ukrenkelig verdi ligger fremdeles til grunn for alt vi gjør. 

I dag er vi stolte og takknemlige over alle som gjennom de siste 152 årene på ulikt vis har bidratt til å utdanne sykepleiere og utvikle utdanning og fag, og over dyktige sykepleiere som gjør en viktig jobb i møte med enkeltmennesker. Så skal vi fortsatt forvalte arven fra Cathinka Guldberg om å utdanne sykepleiere - med kvalitet og nestekjærlighet.