Det var Jaroslav Zlamal, som er stipendiat på prosjektet, som deltok på konferansen og presenterte prosjektet.

– I min presentasjon snakket jeg om prosjektet, og fortalte om mulighetene og utfordringene i sykepleierutdanningen. 50% av utdanningen skjer i praksis og utdanning av sykepleiere er et felles arbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltene, forteller Zlamal.

Internasjonal erfaringsdeling

Zlamal presenterte appen og snakket om hvilke muligheter den kan gi og hvordan være et supplement til nåværende utdanningsmodell. Blant annet vil appen kunne bidra til å identifisere og dokumentere behov for veiledning, og bidra til studentens refleksjon over egen læring. 

Appen vil også kunne bedre kommunikasjonen mellom alle involverte parter, og knytte dem nærmere hverandre. Han forteller at deltakere fra Filippinene synes appen hadde et spennende potensiale i dette kommunikasjonsmøtet.

– Jeg hadde gode diskusjoner med publikum, blant annet med en praksiskoordinatorer fra Singapore, som fortalte at de har en form for bok som følger studenten i praksis og som brukes som dokumentasjon på hva en student har gjort i praksis og hvor godt det er utført.

Tverrfaglig konferanse

The Asian Conference on Education er en tverrfaglig konferanse som bringer sammen ulike profesjoner, med et felles mål om å utforske og diskutere blant annet temaer innen pedagogikk, undervisning og teknologi.

Konferansen er organisert av The International Academic Forum (IAFOR) i samarbeid med IAFOR Research Centre ved Osaka University og IAFOR sine globale samarbeidspartnere.