Camilla Finsand har kombinert stilling ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH og Generell intensiv 1, Rikshospitalet.

Under NOKIAS-konferansen i Trondheim forrige uke ble hun tildelt prisen for "Årets intensivsykepleierleder". Den deles ut i regi av Intensivsykepleierne NSF.

– Jeg er seksjonsleder for Generell intensiv 1, Rikshospitalet. Så jeg er svært glad for å fortsatt kunne ha en liten “fot” på LDH og MEVU med en 20 prosent stilling for studentene som tar en master i avansert klinisk intensivsykepleie. Det er veldig godt å kjenne på en svært god tillit i personalgruppen på Generell intensiv 1, og gir god motivasjon videre med teamet jeg har i stab på Generell intensiv 1, sier Finsand.

På bildet: Camilla Finsand t.v. og leder av faggruppen Intensivsykepleierne NSF, Paula Lykke, som delte ut prisen.