Åtte kandidater i LDHs nye førstelektorprogram

Publisert 14. Juli 2021, 22:20

Sist oppdatert 14. Juli 2021, 22:21

Av LDH

Utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere skal være kunnskapsbasert og utviklet med spisskompetanse for sykepleiefagets pedagogikk. Nå er åtte høyskolelektorer tatt opp på LDHs nye program med mål om å kvalifisere seg til førstelektorkompetanse.

Profesjonsutdanninger trenger ansatte i det pedagogiske karriereløpet (førstelektor, dosent) så vel som forskningsløpet (førsteamanuensis, professor). Utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere er en stor investering for samfunnet, og førstelektorer er nøkkelpersonell for å sikre at utdanningens innhold og metoder utvikles med pedagogisk håndverk av høyeste kvalitet.

- Vi utlyser samtidig stillinger for professor og dosent for at begge karriereløp skal være representert i de vitenskapelige toppstillingene ved LDH, sier rektor Lars Mathisen.
- I tillegg er begge karriereløp representert i organisasjonslinjen gjennom LDHs to instituttledere. Med åtte ansatte i førstelektorprogrammet, og åtte stipendiater allerede finansiert fra LDH og i full gang med sine doktorgradsstudier, er dette en sterk markering av høyskolens satsning på samspillet mellom utdanning og forskning.

I år debatteres stillingsstrukturen i utdanningssektoren. Det er blant annet lagt frem høringsforslag om ensretting av karriereløpene, med graden ph.d. som kvalifiserende til vitenskapelige stillinger på førstenivå. Blant høringsinstansene har LDH og andre argumentert mot å fjerne det pedagogiske karriereløpet. Det er få igjen av en generasjon med studier og spesialisering i sykepleiefagets pedagogikk, og de går over til pensjoniststatus uten at nasjonale tiltak for ettervekst og fornyelse er satt i system. Dette understreker alvoret i en varslet mangel på ettervekst til sykepleiefaglige forskerstillinger. 

- Gitt helsetjenestens behov for kompetanse, kapasitet og omstillingsevne er dette et aktuelt innsatsområde i regjeringens kommende langtidsplan for høyere utdanning og forskning, sier Mathisen.

- LDH vil ta sin del av ansvaret for å sikre tilvekst av spisskompetente pedagoger, og utnytte utviklingsmuligheter i samspillet mellom våre utdanningsprogrammer, våre praksispartnere og støttetiltak utlyst gjennom Diku og det nye nasjonale organet HK-Dir, sier instituttleder og førstelektor Anne Lene Sørensen. I samarbeid med dosent Gerd Sylvi Sellevold og førstelektor/rådgiver Kari Bugge har gruppen stått bak utviklingen av førstelektorprogrammet ved LDH.