Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus, en del av Vestre Viken HF, går nå sammen med Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) for å finansiere doktorgradsprosjektet Parent-Nurse Communication and Interactions in Single Family Room NICUs in Norway. 

Sykepleiere hjelper far med nyfødt på brystet

Nyfødt intensiv seksjonen i Drammen er kjent for arkitektur, organisering og fagmiljø som legger til rette for familiebasert omsorg i et høyteknologisk behandlingsmiljø. LDH er i nordisk sammenheng en ledende utdanningsinstitusjon innen feltet, og tilbyr et masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie. 

Høgskolelektor og spesialsykepleier Lene Tandle Lyngstad (LDH/Vestre Viken) er stipendiat i prosjektet. Prosjektleder og hovedveileder er professor Hanne Aagaard fra LDH, og medveiledere er førsteamanuensis og klinisk forsker Bente Silnes Tandberg (LDH/Vestre Viken), og førsteamanuensis Lena Heyn (USN).

– Barne- og ungdomsavdelingen er svært fornøyd med at vi kan samarbeide om å utvikle pasientnær klinisk forskning. Vi ser frem til at resultater fra forskningen kan bidra til å utvikle nyfødtfaget videre, sier avdelingssjef Mariann Hval.

Doktorgradsprosjektet starter opp på nyåret 2022.

– Fellesskap om forskning i nyfødtfeltet er en naturlig utvikling av kombinasjonsstillinger mellom LDH og helsetjenesten. Dette er med å styrke kunnskapsgrunnlaget for behandling med konsekvenser for hele livsløp, sier rektor Lars Mathisen ved LDH.