Forskningsdagen 21.09.20 - Sårbarhet og styrke i livsløpet

Publisert 17. August 2020, 10:26

Sist oppdatert 16. September 2020, 13:03

Tema for LDHs arrangement under Forskningsdagene 2020 er "Sårbarhet og styrke i livsløpet - Forskning innen temaene psykisk helse og demens".

Tid: 21. september 2020, kl.14:00-16:50
Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet vil også strømmes her.
Pris: Gratis
Påmelding: Påmelding kan gjøres fra 16. september via denne lenken.
Facebook-arrangement: klikk her

Sårbarhet og styrke er en naturlig del av livet. Samtidig innebærer sykdom økt sårbarhet og utfordrer vår styrke som mennesker. Hvem ser vår sårbarhet og hvor kan vi hente styrke til å komme oss igjennom det vanskelige som møter oss?

Forskning viser at forekomsten av psykiske helseutfordringer er økende i den norske befolkningen. I tillegg er det et økende antall mennesker i Norge som diagnostiseres med demens. Vi trenger ny kunnskap for å møte disse utfordringene.

Lovisenberg diakonale høgskole inviterer til korte foredrag der vi belyser sårbarhet og styrke hos mennesker som lever med psykiske helseplager eller demens. Aktuell forskning som belyser sykepleieres erfaringer og pasientmedvirkning presenteres også. Hvert foredrag varer i 15 min med påfølgende paneldebatt.

Program

14.00-14.10: Velkommen og innledning ved forskningsleder/professor Kristin Heggdal.

14.10-14.25: Demens og medvirkning på sykehjem. Førsteamanuensis Adelheid Hillestad.

14.25-14.40: Mat som helse- og trivselsfaktor hos personer med demens. Professor Ingrid Hanssen.

14.45 – 15.00: «Selv om jeg har glemt det i morgen, vil jeg vite det i dag». Å forske på demens. Professor Siren Eriksen.

Paneldebatt: 15.00 – 15.15: Deltagere: Professor Rita Jakobsen, høgskolelektor Rigmor Hegertun, studieleder Espen Gade Rolland og studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Kort pause

15.30-15.45: Når jobben fører til moralsk stress. PhD-stipendiat, høgskolelektor Trine Lise Jansen.

15.50-16.05: Selvskading og bedringsprosesser – motsetninger og sammenheng. Førsteamanuensis Randi Tofthagen.

16.10-16.25: Selvmordsuttrykk på Facebook – en ny arena for psykisk helsearbeid? Høgskolelektor Johan Fodstad Larsen.

16.25-16.50: Paneldebatt og avslutning

Arrangeres av Lovisenberg diakonale høgskole. Inngår i Forskningsdagene 2020