Tilbake til ansatte

Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen

Publisert 12. Mai 2020, 12:55

Den 12. mai feires hvert år og minner oss på fødselsdagen til Florence Nightingale, et internasjonalt symbol på moderne sykepleie. 

Nightingale var en britisk kliniker, akademiker og forfatter, født i Firenze (Florence) i Italia. Hun forstod betydningen av grunnleggende sykepleie, skrev detaljert om dette i "Notes on Nursing", underviste og demonstrerte et lederskap som ryddet vei for kunnskapsbasert praksis. Nightingale står også for betydningen av å forene det kliniske og det akademiske perspektivet: hun utviklet en variant av sektordiagrammet (se foto) for å illustrere data og løfte observasjoner til kunnskap som driver handling.

(Foto: Wiki commons / BY-NC, LDH)

Ved LDH markerer vi også et felles utgangspunkt i Tyskland for Nightingale-tradisjonen og diakonissebevegelsen. Derfor kan bildet "Diakonissen" (Chr. Krohg) og Lovisenbergmuseets samling av sykepleiernåler utfylle bildet av våre historiske røtter.

I 2020 er det 200 år siden Nightingale ble født, og Verdens helseorganisasjon har utpekt tohundreårs-jubileet til sykepleiernes og jordmødrenes år. Dette er en internasjonal inspirasjon og retter blikket mot både praksis og politikk for bærekraftige helsetjenester.