Tilbake til ansatte

Høgskolens lokaler forblir stengt ut semesteret

Publisert 8. April 2020, 16:03

Av Cathrine T. Pettersen

Oppdatert 17. april 2020, 16:09

LDH fortsetter med stengt høgskolebygg resten av vårsemesteret.

Kunnskapsdepartementet kunngjorde før påske at fysiske lokaler ved høyskoler og universiteter gradvis vil kunne åpnes for noen utvalgte grupper. Det gis prioritet til studenter, stipendiater og postdoktorer som er avhengige av utstyr og infrastruktur på studiestedet, og som skal fullføre løpet denne våren. For tiden er ikke LDHs studenter i denne strengt behovsprøvde gruppen. 

I henhold til retningslinje fra Kunnskapsdepartementet og vurdering av koronasituasjonen etter påske, har det blitt besluttet at høyskolebygget forblir stengt frem til semesterslutt og sommerferie. 

Det vil bli mulighet for å kunne levere bøker til biblioteket, tilgang til skrivere og hente ting fra skap i løpet av de kommende ukene. Tidspunkter vil bli kunngjort på Canvas når det er klart. Informasjon om alternativer til avslutningssermonier vil også bli gitt når det er avklart.

Vi gleder oss til vi kan treffes igjen på LDH, og i mellomtiden jobbes det kontinuerlig med gode og alternative løsninger for undervisning, praksisstudier og eksamen.