Høie møtte Kjerkol i helseministerduell

Publisert 10. September 2021, 13:20

Sist oppdatert 10. September 2021, 13:21

Tradisjonen tro ble helsepolitisk duell avholdt ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) den 9. september. Duellen arrangeres i samarbeid mellom LDH og Norsk Sykepleierforbund (NSF) og er et innslag under valgkampen som flere ser frem til. I år var det Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet og Bent Høie fra Høyre som sto på scenen. 

Overrasket med budsjettavsløring

I starten av duellen kom helseministeren med en budsjettlekkasje. 

– Vi etablerer nå et nasjonalt kompetansesenter for skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten. Det settes av 15 millioner kroner til dette til neste år, sa helseminister Bent Høie innledningsvis under helsedebatten. 

Dette høstet jubel og applaus blant de fremmøtte. Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere, som satt blant publikum, kunne ikke vært mer fornøyd.

– Det er jo både julaften og 17. mai og bursdag på en gang for alle helsesykepleierne i Norge og for alle vi samarbeider med, og ikke minst for 25 prosent av befolkningen som er barn og unge.

Kjerkol lovet at de 15 millionene skulle gå til det samme ved et eventuelt regjeringsskifte. 

Sykepleierstudentenes praksisplasser

Blant de som stilte spørsmål fra salen var studentleder i NSF, Edel Taraldsen. Temaet var praksisplasser og det faktum at tre forskjellige departement er involvert i praksis (Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet), men tilsynelatende ingen av dem tar ansvar. Taraldsen lurer på om, hvis en av debattantene blir leder for et av disse departementene, om de da vil bygge broer og løse utfordringene. Bent Høie kommenterte at dette var en utfordring som hadde overrasket ham da han tok over som minister for åtte år siden, og at han så betydningen av praksissteder av høy kvalitet, spesielt i kommunene. 

Kjerkol la skylden på fusjonsprosessene som Høyre startet opp for åtte år siden, som har stjålet fokuset til utdanningsinstitusjonene. 

Kjerkol ønsker avtaler, Høie ønsker å garantere fokus på kvalitet. 

Her tok rektor ved LDH, Lars Mathisen, til orde på vegne av utdanningsinstitusjonene dette gjelder generelt, og LDH spesielt, og påpekte at det jobbes målrettet med samarbeid med helsetjenesten, men at det ventes på den nasjonale overbyggingen som skal støtte dette samarbeidet. 

Takk fra studentparlamentet

Til slutt var det leder for studentparlamentet ved LDH, Anne Kløve Humlestøl, som takket for en spennende debatt. Hun takket Aslak Bonde for god møteledelse og overrekte Kjerkol og Høie hvert sitt solidaritetsbevis, hvor en sum blir donert til Prosjekt NEO. Støtten går blant annet til rent vann ved en barneskole i Sør-Afrika, samt et kompetansesenter for ungdom i Tanzania. Prosjekt NEO er et bistandsprosjekt som driftes av studenter ved LDH.