Hva kan en studentprest på Snapchat bidra med?

Publisert 16. Mars 2021, 15:17

Sist oppdatert 16. Mars 2021, 16:32

12. mars 2020 stengte Norge ned. Fra en dag til en annen var det slutt på uformell småprat i kantina, i resepsjonsområdet, i gangene og på biblioteket på Lovisenberg diakonale høgskole. Det var tomt, stengt og stille, og både studenter og ansatte var sendt på hjemmekontor. Hva gjør en høyskole når uformelle treff og småprat forsvinner over natta? Hva kan en studentprest på Snapchat bidra med?

De uformelle sosiale arenaene

Lovisenberg diakonale høgskole er en mindre høyskole med stort fokus på tilhørighet og et tett studentmiljø. Sammen med studentene jobber ansatte på ulikt vis for et best mulig læringsmiljø både i og utenfor den faglige undervisningen. Noe av studentprestens rolle er i stor grad knyttet til de uformelle sosiale arenaene. Arenaer hvor studentene kan bli kjent med hverandre, finne noen å spise lunsj med, gå til forelesning sammen med, og dele studentlivets gleder og sorger med. Hver student og ansatt på LDH har et ansikt og et navn. Det både er og har vært et viktig utgangspunkt for alt knyttet til læringsmiljøet - både det pedagogiske og det psykososiale. 

Så hvordan kan man bygge tilhørighet når høyskolen stenges? Hva gjør man som studentprest når man ikke lenger kan treffe studentene på de uformelle arenaene? Ikke kan man ønske studentene velkommen med kaffe og sjokolade i kantina på morgenen. Gi studenter på tvers av trinn et uformelt sted å småprate. Kan ikke gå sine vante runder med frukt, boller og kaffe på lesesalen, grupperom eller biblioteket i eksamensperioden. Vise studentene at vi skjønner at studietiden kan være hard noen ganger. 

Studentprest på Snapchat

Skjermbilder fra studentprest på Snapchat
Studentprest-snapkontoen feirer 1 år den 16. mars 2021.

Fire dager etter nedstengningen opprettet vår studentprest en egen Snapchat-konto. I nøyaktig ett år har det i hverdagene ligget noe på snapstory kontinuerlig. Det har vært et kjent ansikt som ønsker god morgen, bilde av en kaffekopp, og uttrykk for hverdagsutfordringer som vinkel på Zoom-kamera og systemoppdateringer som tar vinter og vår. Det har på mange måter vært et lavambisjonsprosjekt hvor veien har blitt til underveis. Erfaringen ble raskt at dette er en konto studenter ved LDH følger og en kanal hvor det er mulig å opprettholde kontakt. Tilbake kom det bilder av puslespill, eksamensinnleveringer, koronaknekken i ulike former, og skryteposter fra studenter som kanskje trengte en tommel opp. 

Tilbakemeldingene gjorde at storyene ble en blanding av livstilsråd, studietips, oppfordringer om å få seg lys, luft og bevegelse. Ikke minst viktigheten av å ta vare på hverandre. Det har også vært viktig å ta livet nok på alvor til at dette også ble en kanal for å ta opp temaer som ensomhet, selvmord og at alle har en psykisk helse. Tilbake kom det også meldinger om at livet er mørkt til tider og chatten ble en kanal for å lytte til fortellinger om det som det ikke er så lett å sende bilde av.

Følelsen av tilhørighet

Det siste året har vært preget av en bekymring for at ensomhet og mangel på faglig og sosial tilhørighet kan føre til frafall på studiene. Dette kom også frem i rapporten levert i november 2020 av en ekspertgruppe som har sett på studentsituasjonen på oppdrag fra regjeringen. En Snapchat-konto fra studentpresten vil ikke alene kunne motvirke konsekvensene pandemien har hatt for studentene. 

Likevel beviser erfaringene det siste året viktigheten av å få bekreftelse på at jeg finnes og at noen ser meg. Det å se et kjent ansikt som man ellers ville sett i gangene på høyskolen, kan bidra til å holde ved like følelsen av tilhørighet til lærestedet. Et viktig suksesskriterium for at denne Snapchat-kontoen har fungert, er nok at studentpresten allerede hadde stor grad av tillit i studentmiljøet. Selv om det siste året har vært fylt med nye digitale tilbud, har Snapchat som uformell tilhørighetskanal på LDH holdt stand.