Hvordan kan jeg bidra som student under korona-epidemien?

Publisert 17. Mars 2020, 12:26

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) utdanner sykepleiere og spesialsykepleiere. Vi får mange spørsmål fra studenter – og fra helsetjenesten.

Studenter spør:

– Jeg ønsker å melde meg til innsats for Oslo kommune, men ønsker samtidig at LDH skal godkjenne praksisstudier i hjemmebaserte tjenester. Hvordan kan det skje?

Lars Mathisen er rektor ved LDH og svarer:

– Du og LDH kan sammen sørge for at utdanning av kvalifisert personell ikke stopper opp. Har du allerede en praksisplass og er i gang med praksisstudier, så fortsetter du så langt det er mulig. Kunnskapsdepartementet vil at utdanningsinstitusjoner, så langt det er mulig, skal opprettholde kapasitet og faglig nivå på helsefaglige utdanninger i denne tiden.

LDH vil bidra til den nasjonale dugnaden for å øke kapasiteten i helsetjenesten under korona-epidemien, og samtidig opprettholde studieprogresjon for studentene. Forsinkelser i utdanningsløpet betyr mye for hver enkelt student og for samfunnet. Han fortsetter:

– Enkelte tjenestesteder har avblåst ordinær praksisveiledning, og samtidig trenger de kvalifisert personell. Nå har LDH utviklet en særavtale for at alternativ praksis i arbeidsforhold kan kvalifisere til uttelling som veiledet praksis. Denne ligger nå på nett for at tjenestene både kan samarbeide med oss om å sikre studieprogresjon, og inngå arbeidsavtale med våre studenter. Med Særavtale 2 støtter vi tjenestene med kompetanse for å kunne kvalifisere praksissteder og sikre gjennomføring av praksisstudier.

– Vi er mange fra LDH som har erfaring med smittevern og krevende situasjoner i tjenestene. Denne erfaringen bruker vi nå til å være praktiske, faglige, og til å tenke på tiden som kommer etter epidemien. Vi vil ha vind i seilene til samarbeidet mellom helsetjenesten og utdanningene, avslutter Mathisen.

Særavtale 2 finner du her.