Praksisstudier

Siste oppdateringer

01.04.20 kl.21:30

 • For deg som ikke har tilbud om ordinær praksisplass: Vurder om Særavtale II er noe for deg
  (ny mal Særavtale II-B er publisert)
 • Flere tekstlige forbedringer på siden
 • Nye lenker til arbeidsgivere

Oppdatert 2. April 2020, 14:51

Siste oppdateringer

01.04.20 kl.21:30

 • For deg som ikke har tilbud om ordinær praksisplass: Vurder om Særavtale II er noe for deg
  (ny mal Særavtale II-B er publisert)
 • Flere tekstlige forbedringer på siden
 • Nye lenker til arbeidsgivere

I denne fasen av korona-spredningen i Norge øker antall smittede og antall i karantene. Helsetjenesten mobiliserer og behovet for kvalifisert personell er økende. Dette påvirker muligheten for å kunne gjennomføre praksisstudier. Vi har en to-delt målsetting som følger opp regjeringens oppfordringer til utdanningssektoren: LDH skal legge til rette for å

 • sikre studieprogresjon for studentene, så langt det er mulig, og med ulike tiltak i en skiftende situasjon
 • bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense og om mulig stanse epidemien

LDH prioriterer å opprettholde vanlige praksisplasser. Dette ivaretar de beste forhold for å gjennomføre praksisperiodene. Mange studenter har avtale om praksisplass som er bekreftet, og går som planlagt. Enkelte praksissteder har varslet at praksisstudier opphører inntil videre, grunnet nye prioriteringer som følge av korona-pandemien. Noen praksissteder tar ikke inn nye studenter i praksis. Andre steder etterspør nye studenter til praksisstudier.

Ikke mer enn ett tjenestested

LDH vil fremme smittevern og sikkerhet når studenter og ansatte er involvert i korona-pandemien som helsepersonell. Smittevernet består i å forebygge at studenter går mellom flere arbeidssteder, Derfor ble det besluttet at høgskolen midlertidig fraviker vanlige praksisregler, og at det fra 18.03. er tillatt for studenter å være i praksisstudier og ta ekstravakter på samme enhet.

For deg som har fått praksisplass gjennom LDH

Fortsett praksisperioden. Hvis forholdene på praksisstedet endrer seg og du trenger råd, ta kontakt med praksislærer.

Under korona-epidemien kan planer om fordeling av praksisplasser endre seg. Ved LDH pågår en daglig oppdatering av tilgjengelige praksisplasser, forespørsler fra tjenestene etter studenter, ønsker og behov fra studenter om praksisplass. Når vi har ledige praksisplasser kan vi gi tilbud til studenter om praksisplass. Dersom du som student får tilbud om en ordinær praksisplass fra LDH, ber vi om at du raskt svarer på tilbudet og er klar til å starte i praksis på få dagers varsel. 

For deg som ikke har tilbud om ordinær praksisplass: Vurder om Særavtale II er noe for deg

LDH arbeider for at studieprogresjon kan ivaretas så godt som mulig og med bruk av alternative praksisplasser i den grad vi kan sikre veiledning. Kanskje er du i arbeid og gir sykepleie? Vi har utviklet Særavtale II som et verktøy for å kvalifisere praksisstudier der studenten også er ansatt med en arbeidsavtale. Hovedregelen vil være at godkjenning av praksissted skal foreligge fra LDH før praksis er tellende. Arbeidsgivere som ønsker å inngå Særavtale II for studenter ved LDH, kan melde dette i epost til praksis@ldh.no 

Les veileder for Særavtale II først her

Særavtale II-B finner du her

Les mer her

Er du student, uten praksisplass, og ser etter et arbeidsforhold?

Ved helseforetak og i kommuner kan det bli behov for ekstra personell under korona-epidemien. Her legger vi ut forespørsler fra kommuner/bydeler, sykehjem og sykehus. Det kan være ulike behov og ulike krav til forkunnskaper, og behovet kan endre seg i tiden som kommer. Se forespørsler fra:

Asker kommune

Bydel Alna, hjemmetjeneste

Bydel Grunerløkka, hjemmetjeneste

Oslo universitetssykehus - studenter søker på denne åpne utlysningen

Om du ikke finner en utlysing av beredskapsstillinger ovenfor, søker du på vanlig måte om arbeid via arbeidsstedets kontaktadresse. All eventuell rekruttering og kommunikasjon om forespørslene skal foregå mellom studenten og den aktuelle institusjonen eller enheten.

Hva om jeg "mister dager" i praksis?

Ved forventingssamtale, midtvurdering og sluttvurdering er det oppnådde læringsutbytter i emnet som er det avgjørende i denne perioden, og ikke et spesifisert timetall. For å lykkes, vil du arbeide systematisk med aktiviteter som sikrer progresjon i praksis-/arbeidsperioden. Praksislærer vil gi veiledning og vurdering.

For deg som er i karantene/er smittet

Dersom du er student og blir rammet av karantenetiltak, meld fra til studieleder/praksislærer om 

 • hvorfor du er satt i karantene
 • hvem som har besluttet karantenen
 • hvor lenge karantenen varer
 • hvem som er din nærmeste leder i praksisfeltets organisasjon

Mange spør om fraværsregler ved praksis under koronaepidemien:

 • Er du syk, har du fravær
 • Er du frisk og i karantene kan vi gi alternative arbeidskrav for en periode
 • Om du skulle hatt praksisstudier på et sted der praksis ble avlyst, så kan Særavtale II være aktuelt for deg

Praksisgrupper gjennomføres digitalt etter avtale med emneansvarlig. 

Vi vil gjerne holde kontakt med deg i karantenetiden!

Generelle bestemmelser

Studenter og ansatte i praksis anses som helsepersonell og skal følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for helsepersonell. De skal også rette seg etter lokale bestemmelser som gjelder på praksisstedet, og ta hensyn til Lov om helsepersonell i spørsmål om kompetanse og behov for opplæring.

Retningslinjene kan variere noe fra tjenestested til tjenestested, og det er nødvendig at du holder deg orientert om lokale begrensninger, testing for virus, og andre smittevernbestemmelser. Meld fra til din leder eller praksislærer ved LDH dersom retningslinjer i helsetjenesten får konsekvenser for din arbeids- eller studiesituasjon.