17. april hadde LDH besøk av dr. Madeline A. Naegle, i forbindelse med hennes besøk i Norge. Naegle skulle holde et innlegg på Nasjonal sykepleierkonferanse – Psykisk helse og rus 2024 i regi av NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR).

Innspill til nytt masterstudium

Dr. Naegle møtte Linn Gjersing, Per Sverre Persett, Unni Jenssen og Espen Gade Rolland på LDH. Her fikk hun en presentasjon av studieprogrammet Master i avansert klinisk sykepleie innen psykisk helse rus og avhengighet, samt emner som er under planlegging.

Naegle har mange års erfaring som professor ved New York University (NYU) og er en av hovedforfatterne av ICNs Guidelines on mental health Nursing. Naegle ga mange gode innspill til utvikling av programmet videre, samt mulighet for mer samarbeid også fremover. Hun var imponert over studieprogrammet, og anerkjente at dette var tett opp mot ICN Guidelines on mental healht nursing sin beskrivelse av avansert klinisk sykepleie. Flere ved LDH har også deltatt i utviklingen av Guidelines, med Espen Gade Rolland som forfatter og Stian Biong med innspill til dokumentet.

Solid erfaring

Dr. Naegle er professor emerita ved NYU Rory Meyers College of Nursing, New York. Hun er nasjonalt og internasjonalt kjent for programutvikling, publikasjoner og implementering av politikk innen rus, avhengighet, og sykepleie innen psykisk helse, med fokus på eldre voksne.

Naegles aktiviteter har inkludert innsats for integrering av atferdshelse i helsefaglig utdanning og praksis. Hennes ledelse innen organisert sykepleie inkluderer utvikling av internasjonal konsultasjon og utdanning, samt etablering av NYU College of Nursing WHO Collaborating Center in Geriatric Nursing Education. Hun har en ph.d. innen temaet helse, og fungerte som assisterende direktør for RMCON Center for Drug Use and HIV Research. Dr. Naegle er ICN certifisert Global Nurse Consulent innen mental health nursing.