Tre av våre ansatte disputerer

Publisert 26. Mai 2021, 12:37

Sist oppdatert 28. Mai 2021, 14:04

Flere LDH-ansatte disputerer med sine doktorgradsavhandlinger ved UiO i juni.

4. juni - Caroline Farsjø Aure

Caroline Farsjø Aure disputerer med sin avhandling Technology-mediated patient engagement in nutrition care. Opportunities for early intervention to support health and independence in old age.

Hun har forsket på eldre og helsepersonell sine erfaringer med å bruke en app om ernæring kalt Appetitus som en del av enræringsoppfølgingen i hjemmetjenesten.

Aure er ansatt i bacheloravdelingen ved LDH. Hun disputerer ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Les mer og delta på disputasen her.

23. juni - Elma Jelin

Elma Jelin disputerer med sin avhandling Patient Reported Outcome Measures in Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration.

Avhandlingen omhandler pasientrapporterte utfallsmål (PROM) hos pasienter som behandles for kronisk øyesykdom: nevrovaskulær aldersrelatert makula degenerasjon (nAMD).  

Jelin er ansatt i avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH. Hun disputerer ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 

25. juni (tentativ dato) - Ina Marie Thon Aamodt

Ina Marie Thon Aamodt disputerer med sin avhandling Telemonitoring in Heart Failure to Support Self-care. Perspectives of patients and health care professionals.

Avhandlingen omhandler telemonitorering som støtte til egenomsorg ved hjertesvikt. Den er del av et Nordisk Baltisk samarbeid, med midler tildelt fra NordForsk. 

Aamodt er ansatt i avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH. Hun disputerer ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.