Et sakkyndig utvalg har i enstemmig innstilling vedtatt at de begge er godt kvalifisert til opprykk som førstelektorer. De har begge fulgt LDHs førstelektorprogram.

Skedsmos overordnede tema for søknaden var synergier mellom teori og praksis.

Jenssen på sin side hadde fokus på internasjonalisering og globalt samarbeid som overordnet tema.