Det var samlet 60 deltagere under seminaret, i tillegg til 70 deltagere som fulgte seminaret digitalt. Forelesere besto av fagpersoner fra flere utdanningsinstitusjoner i Norge som har vært involvert i utvikling av digitale løsninger i klinisk praksis. 

LDH har utviklet veilednings- og vurderingsapplikasjonen TOPP-N (Technology Optimized Practice Process in Nursing) og i samarbeid med Universitet i Agder og Høgskolen i Högskolan i Gävle (Sverige) blir appen kontinuerlig videreutviklet. Mer om TOPP-N kan du lese her. 

Ulike digitale løsninger for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet

Videre under seminaret ble det presentert flere lignende digitale løsninger fra ulike utdanningsinstitusjoner, hvor både erfaringer, utfordringer og implementeringer ble tatt opp. Det ble også diskutert om fremtidig videreutvikling og fordeler ved en mulig felles nasjonal løsning. En slik løsning kan blant annet bidra til at prosesser og prosedyrer blir mer effektive, bedre erfaringsdeling og samarbeid mellom kompetansemiljøene, samt tilgang til flere ressurser og mer ekspertise. Teknologiselskapet MOSO presenterte synergier og fordeler ved at sektoren samles om en felles digital nasjonal løsning. Standardisering er et stikkord for felles nasjonal løsning, men må også kunne være så fleksibel at den kan tilpasses lokale behov og metoder. De fleste av byggeklossene for en slik nasjonal plattform er allerede på plass, inkludert integrasjoner. Et slikt initiativ vil kunne akselerere digitaliseringsarbeidet, samtidig som det utløser stordriftsfordeler knyttet til utvikling, forvaltning og drift.

IMG_0805.jpg
Prosjektleder Andrea Nes presenterer erfaringer med bruk av TOPP-N

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst-Norge og VID utviklet en digital løsning kalt «Respons» for å støtte klinisk praksis og digital vurdering. I tillegg har Høgskolen i Østfold samarbeidet med flere nærliggende kommuner i utviklingen av «Kompetansebruen». Dette er en praksismodell med hensikt blant annet i å tilgjengeliggjøre informasjon om praksisstedet for studenter, samt informasjon og tips til veiledere. Målet er at studenter og veiledere skal være rustet for praksisperioden i sykehuset eller kommunehelsetjenesten. 

Videre presenterte NTNU sitt samarbeid med både sykehuset og Høgskolen i Innlandet, deres utvikling av elektronisk studentvurdering (ESV). Dette er i likhet med de andre digitale verktøyene en effektiv plattform for å veilede og gi tilbakemeldinger til sykepleierstudenter i praksis. Hensikten er å kunne gi en mer tilgjengelig oversikt over læringsmål og -aktiviteter. 

Seminaret ble avsluttet med en paneldiskusjon om videre forløp. 

LDH ønsker å rette en stor takk til de som bidro til at seminaret ble en stor suksess:

Hallgeir Lien og Andréa A. G. Nes for planlegging
Kim-Are Olaussen for organisering
Cathrine T. Pettersen for profilering
Jofrid Høybakk, Marko Stojiljkovic og Sara Karlsson for ledelse av seminaret
Hulda Gunnlaugsdottir for åpning og støtte
Tore Bø og Thang Tran for teknisk støtte under hele seminaret

samt takk til alle forelesere, alle som deltok i paneldiskusjonen og alle deltakere på seminaret.