LDH markerer Pride

Publisert 2. Juni 2022, 11:09

Sist oppdatert 2. Juni 2022, 11:29

For første gang markerer Lovisenberg diakonale høgskole Pride med egen logo i regnbuefarger. Logoen vil være å se i sosiale medier i hele juni. I tillegg vil høyskolebygget pyntes med flagg under feiringen av Oslo Pride 18.-27. juni.

Pride + LDH = endelig

LDH skal være et trygt sted å være for studenter, ansatte og besøkende. Hvor man kan være seg selv fullt ut.

Nestekjærlighet er en av LDHs to kjerneverdier. Vi uttrykker nestekjærlighet med respekt, omsorg og solidaritet.

Vår diakonale identitet ble ytterligere spisset tidligere i år da det kom innspill om å tydeliggjøre LDHs verdier på området likestilling, ikke-diskriminering og mangfold. Verdiene våre skal være en rettesnor for både arbeidsmiljø og læringsmiljø:

I verdifellesskapet ved LDH er det ikke rom for diskriminering eller krenkelser mot enkeltmennesker eller grupper, uansett seksuell orientering, kjønn eller kjønnsidentitet. Alle skal kunne oppleve seg velkommen og møtt med åpenhet og respekt.