Den europeiske koalisjonen COARA består per mars 2023 av flere enn 450 organisasjoner over hele verden. Per i dag har 18 norske institusjoner signert avtalen.

– Naturlig å bli med på denne reisen

Koalisjonen samler offentlige og private forskning- og utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, foreninger og andre organisasjoner, og er opptatt av transparens og breddetilnærming i forskningsvurdering. Hovedmålet med signeringen er å ha en bredere tilnærming til vurdering av forskning både i ansettelsesprosesser og evalueringer for øvrig.

– Ved å signere denne avtalen forplikter LDH seg til å anerkjenne at kvaliteten og effekten av forskning kan måles på ulike måter som ikke alltid fanges i tellekanter, sier rektor Hulda Gunnlaugsdottir.

– For LDH som har kvalitet som en av sine kjerneverdier er det bare naturlig å bli med på denne reisen. Vi vil gjerne bidra til en fellesvisjon som tar sikte på å maksimere kvaliteten, og ikke minst, effekten av forskning, noe vi, en praksisnær institusjon, er svært opptatt av.

Utveksle best praksis på tvers av landegrensene

LDH deltar allerede i det nasjonale NOR-CAM nettverket, og ser fram til nye muligheter til å utvikle og prøve ut nye vurderingskriterier, metoder og verktøy, og utveksle best praksis på tvers av landegrensene.

– Vi forplikter oss samtidig til en kulturendring som på sikt skal følges opp med konkrete endringer i insentivstrukturen og grunnlaget for akademiske karriereløp. LDH er opptatt av å rekruttere talenter og skape mangfold hvor man spiller på ulike kompetanser. Derfor vil det å ta i bruk et mer allsidig evalueringssystem være et naturlig neste steg, sier Gunnlaugsdottir.