LDH-studentene er kjent for å skåre høyt på den beryktede eksamenen, og i år leverer 26,3 % av studentene karakter A. Nesten 80 % av studentene får karakter A, B eller C.

Dette er beste resultat blant Oslo-skolene, og nest best blant alle landets sykepleierstudier.

LDH-studentene presterer også langt over det nasjonale gjennomsnittet hva gjelder strykprosent og gjennomsnittskarakter.