Nasjonal deleksamen er en årlig eksamen som gjennomføres før jul for alle landets førsteårsstudenter i sykepleie. Den arrangeres i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

NOKUT skriver på sine sider at et av de viktigste målene med nasjonal deleksamen er at den skal inspirere og bidra til erfaringsutveksling på tvers av institusjonene. Her blir LDH trukket frem som en naturlig kandidat.

Hver tredje student fikk toppkarakter

Hver tredje student fra LDH fikk toppkarakter. I tillegg har LDH landets laveste strykprosent. Nicoline Sæther er tillitsvalgt i sin klasse og nestleder i Studentparlament-styret. Hun er blant dem som fikk toppkarakter og hennes umiddelbare respons på resultatene er:

Nicoline og Hedda foran inngangen til høyskolen
Nicoline Sæther og Hedda Olivia Langlien fikk begge A på nasjonal deleksamen.

– Dette er veldig gøy! Det viser at opplegget til skolen treffer studentene bra. Som tillitsvalgt har jeg hele semesteret opplevd både godt læringsmiljø, samt motiverte studenter, noe som er avgjørende for et godt læringsutbytte. Vel fortjent, spør du meg!

Hedda Olivia Langlien er representant i velferdsordningen LOS og er også blant toppstudentene:

– Veldig gøy å se at kullet og medstudenter er på et såpass høyt faglig nivå. Studentene på LDH har god arbeidsmoral og hjelper hverandre på veien. Jeg vet at det har blitt lagt ned mye tid og innsats på LDH i høst blant samtlige studenter, sier hun.

Varierte læringsaktiviter

I studieplanen på bachelorprogrammet i sykepleie gjennomføres ett emne av gangen. Studentene har på den måten mulighet til å fordype seg i det ene emnet «kroppens oppbygging og funksjon» i perioden frem mot eksamen.

– Resultatet gjenspeiler engasjerte og ambisiøse studenter som har arbeidet hardt fra emnets start, forteller emneansvarlig Kristin Nilsen Sollied.

Emneteamet som er ansvarlige for undervisning og gjennomføring benytter ulike læringsaktiviteter for å sikre at studentene oppnår læringsutbytter.

– Vi har dyktige undervisere, som legger til rette for interaktive forelesninger. Dette gir studentene mulighet til å få oppklaring og forståelse av vanskelige temaer. Det arrangeres ukentlige studiekvelder hvor studentene arbeider med tidligere eksamensoppgaver under veiledning av faglig sterke studentassistenter. Hver studieuke oppsummeres med en faglig quiz, som har bidratt til en sosial møteplass for noen studenter, fortsetter hun.

I tillegg får alle studenter tilbud om å benytte den digitale læringsplattformen MedEasy.

– Det oppleves som en meget god ressurs for studentene til både forberedelser før og repetisjon etter gjennomførte læringsaktiviteter på skolen, forteller Sollied.

Også Nicoline og Hedda trekker frem studiekveldene og MedEasy som nyttige deler av forberedelsen til eksamen. I tillegg til å stille godt forberedt til undervisning, jobbet de aktivt i kollokviegrupper ved bruk av flash cards, muntlig testing, tidligere eksamensoppgaver og Sykepleierspillet for å forberede seg.

Nyttig kunnskap for videre studier

På sykepleierstudiet er praksis og teori to avhengigheter, og studentene ser tydelig verdi i hvordan de skal bruke det de har lært i praksis og videre studier:

– Jeg har flere knagger å henge all ny informasjon på, slik at jeg kan dykke enda dypere ned i anatomi, fysiologi og biokjemi. I praksis kan jeg stille gode spørsmål med godt grunnlag. Er det noe som virker rart med tanke på prosedyrer og utførelse, så har jeg nå mye forkunnskaper som kan være nyttig i møte med praksisveileder. Videre i studiet vil jeg være mer motivert fordi jeg kan mye grunnleggende, slik at sykdomslære og så videre vil gi mening fremfor å oppleves frustrerende, forteller Nicoline.