En arena for kritisk dialog

Rektor Hulda Gunnlaugsdottir innledet arrangementet og ble etterfulgt av Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norges Sykepleierforbund. Brenden påpekte hvor essensielt det er med en dyptpløyende og kritisk helsepolitisk debatt, særlig i oppkjøringen til kommunevalget. Det er en tid der potensielle endringer i helsepolitikken står høyt på dagsorden og kan påvirke både velgeratferd og senere politiske beslutninger.

To viktige temaer, fire politiske stemmer

Den første duellen fokuserte på helsepolitikken i Oslo, med deltakelse fra Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet) og Hassan Nawaz (Høyre). Historisk har Ap hatt et fokus på å styrke offentlige tjenester, inkludert helsevesenet, mens Høyre har vist større tilbøyelighet til å fremme utvikling ved hjelp av samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Daniel Tørresvoll Stabu, studentleder i Sykepleierforbundet, utfordret politikerne med en forespørsel om konkrete tiltak de ville implementere for å gjøre sykepleieryrket mer attraktivt og å fremme positiv omtale. Nawaz begynte med å fremheve systematisk satsning på heltid som topp prioritet, etterfulgt av økt oppgavedeling for å frigjøre ressurser. Han nevnte også behovet for god ledelse og HMS-rutiner, samt konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. Lund fortsatte med sin liste, som inkluderte ansettelse av 800 flere i eldreomsorgen, et omfattende kompetanseløft, forbedrede arbeidsvilkår og et tett samarbeid med høyskoler og sykehus for faglig støtte.

Bilde av Daniel Tørresvoll Stabu, studentleder i Sykepleierforbundet i Lovisenbergduellen 2023

Det andre duellparet bestod av stortingspolitikerne Sandra Bruflot (Høyre) og Marian Hussein (SV). De ble konfrontert med spørsmålet om hvordan man mest effektivt kunne takle de utfordringene som er knyttet til psykisk helse i samfunnet. Høyre har generelt vært opptatt av tidlig intervensjon og bedre tilgang til psykolog, mens SV har fokusert på lavterskeltilbud og å motarbeide stigmatisering av psykisk helse.

Bruflot argumenterte for en helhetlig tilnærming som kombinerer tidlig intervensjon og forebygging i skolesystemet, samt økt tilgjengelighet til psykologhjelp gjennom en utvidet fastlegeordning. Hun la vekt på at en satsning på psykisk helse ville kunne spare samfunnet for store kostnader på sikt.

Hussein tok til orde for økt ressursallokering til psykisk helsevern, ikke minst rettet mot de mest sårbare gruppene i samfunnet. Hun understreket behovet for et bredt spekter av tilbud, fra lavterskeltiltak til spesialisert behandling, og poengterte viktigheten av å redusere stigma knyttet til psykiske helseproblemer.

Bilde av andreduellanter i Lovisenbergduellen 2023

Valgets kval

Den helsepolitiske duellen på Lovisenberg diakonale høgskole ga publikum innsikt i politikernes syn på helsevesenet og deres løsninger for de utfordringene det står overfor. Med fokus på Oslo-spesifikke problemer og psykisk helse bidro arrangementet til å danne en helhetlig forståelse for de politiske planene som kan forme helsevesenet i årene som kommer. Velgerne sitter nå med et bredere perspektiv når de skal ta stilling til hvilket parti som har den beste helsepolitikken for landet og hovedstaden.

Se opptak av arrangementet her.