Oftalmolog ble etablert i 1980, og er det fremste oftalmologiske tidsskriftet i Norden. De tar sikte på å fremme et fellesskap av øyeleger ved å gi informasjon om vitenskapelige gjennombrudd innen oftalmologi, kliniske avhandlinger og oppdaterte retningslinjer. Oftalmolog feirer ekstraordinære prestasjoner i det nordiske fellesskap. Hvert år belønner de fremragende artikler publisert i Oftalmolog for deres bidrag, og premierer også de beste nordiske avhandlingene innen oftalmologi (læren om øyet og dets sykdommer) for å rette oppmerksomheten mot fremragende forskere. 

Marius Dalby er spesialist i øyesykdommer og Overlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus, og er også ansatt som førsteamanuensis i BIS her på LDH. Dalbys ph.d.-avhandling handler om kirurgisk behandling av løse linser etter grå stær kirurgi. Avhandlingen har tittel «Reflections from a randomized clinical trial of late-in-bag intraocular lens dislocation surgery: long term clinical outcomes and a health economic evaluation. 

Bakgrunn og grunnlaget til forskningsprosjektet

Grå stær er den vanligste årsaken til synstap på verdensbasis. Globalt sett har 65 millioner mennesker blitt utsatt for moderat til alvorlig synshemming i 2019. Kirurgi er den eneste tilgjengelige behandlingen. Uavhengig av nåtidens moderne kirurgiske metoder, så kan det i likhet med alle kirurgiske inngrep oppstå komplikasjoner både under og etter en grå stær operasjon. Linsdedislokasjon (IOL dislokasjon) er blant de vanligste langtidskomplikasjonene etter et ukomplisert inngrep. Selv om tilstanden er ganske sjelden, er det relativt et betydelig antall av nye pasienter hvert år. Det finnes forskjellige metoder for å behandle pasienter me linsedislokasjon. Dette dreier seg om ulike metoder for å sy opp igjen eksisterende linse eller bytte den med en ny linse: IOL repositioning eller IOL exchange. Før dette prosjektet var det ingen klare bevis på hvilken tilnærming som var den foretrukne, og i de fleste tilfeller var det kirurgens preferanse som var avgjørende.

Det overordnede mål med prosjektet var å fylle ut kunnskapshullet i håndteringen av pasienter med linsedislokasjon. Avhandlingen var en del av en klinisk studie initiert av Professor Liv Drolsum ved UiO. Målet var å sammenligne de kliniske resultatene etter IOL-repositioning versus IOL exchange. Dalbys prosjekt var å evaluere de langsiktige kliniske resultater og sammenligne kostnadseffektiviteten av de to ulike IOL metoder. 

Hva er IOL? 

IOL står for «intra ocular lens» og er en kunstig linse man legger inn i øyet ved grå stær operasjon. 

Hva er forskjellen på IOL repsositioning og IOL exchange? 

Ved IOL repositioning vil man sy opp den eksisterende IOL (linse) med tynne suturer som man fester til øyeveggen (sklera). Ved IOL exchange vil man ta eksisterende IOL ut av øyet og sette inn en ny IOL som man klipser fast til regnbuehinnen (iris).

Hvorfor er du interessert i dette fagområdet?

Det er spennende og viktig. Synet hos eldre mennesker er helt avgjørende for deres daglige funksjon. Her har vi en pasientgruppe som trenger ny operasjon for å bevare synet og jeg synes det er spennende å utforske fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativ. 

Hva er neste prosjekt? 

Vi undersøker de to samme kirurgiske metoder med tanke på inflammasjon i øyet både før og etter operasjonen. Kanskje vil det få betydning for tilleggsbehandling i form av øyedråper. 

Hvem er best på denne forskningen i verden? Er det noen som ligger langt fremme?

Vår forskningsgruppe (ledet av Professor Liv Drolsum) er nok blant de som virkelig har tatt kunnskapen om disse pasientene og disse kirurgiske metodene til et nytt nivå. Vår forskning her derfor vekket ganske stor interesse i fagmiljøet internasjonalt. I tillegg er det forskningsgrupper flere steder i Europa (bl.a. Sverige, England, Spania) og i USA som har bidratt mye til dette feltet. De fleste som interesserer seg for grå sær (katarakt) interesserer seg også for IOL dislokasjon fordi mange pasienter får denne tilstanden mange år etter grå stær kirurgi. 

Vi gratulerer Marius så mye med den storslåtte anerkjennelsen!