I sitt besøk fikk statsråden høre om LDHs historie og arven fra diakonissene, som har ledet frem til gode resultater og en innovativ tankegang i utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere. Hoel ble tatt i mot av studentrepresentanter fra Studentparlamentet, høyskolens ledelse og styreleder.

– Vi er svært glade for at statsråden hadde anledning til å besøke LDH og bli bedre kjent med Norges eldste sykepleierutdanning, sier styreleder Vidar Haukeland.

Gode resultater over tid

LDH som siden 1868 har tilbudt utdanning innen sykepleie, har over flere år levert svært gode resultater på flere kvalitetsindikatorer. I 2023 var LDH en av de få sykepleierutdanningene som ikke bare fylte opp plassene, men også hadde flere søkere på ventelisten. Ifølge Studiebarometeret 2023 har høyskolen også landets mest fornøyde sykepleierstudenter.

– Vi har invitert statsråden til LDH for å fortelle mer om våre gode resultater, og om hvorfor vi lykkes. Vi mener at det er tre faktorer som er avgjørende: høyskolens størrelse, motiverte studenter, samt dedikerte og høyt kompetente ansatte, sier rektor Hulda Gunnlaugsdottir. 

Høyskolens styreleder, ledelse, studenter, statsråden og hans rådgivere utenfor LDH

Studentenes stemme

Amalie Sophie Berg-Hansen og Gard Bekke er leder og økonomiansvarlig i Studentparlamentet, og fikk sjansen til å dele fra sitt perspektiv som sykepleierstudenter med statsråden.

Som sykepleierstudent er man 50 % av studietiden i praksis, i tillegg til at de fleste studentene jobber flere timer i uken i deltidsjobb. Studentene uttrykte at deltidsjobb i kombinasjon med praksisstudier kan oppleves krevende, og at økt studiestøtte ville kunne lette noe av denne byrden.

Samtidig uttrykte studentene tilfredshet med LDH som studiested, og trakk spesielt frem sin opplevelse med tilliten fra ledelsen.

– Det at dere (studentene red.amn.) er så fornøyd, betyr at dere gjør mye bra. Dere er privilegerte med så gode søkertall. Det at det er høy gjennomføring, lite frafall og gode resultater henger tett sammen, sier statsråden.

Studentene, ansatte i uniform og ministeren i KLL

Kompetansen i kommunene

Statsråden fikk også presentert to av LDHs nye satsninger. Fra høsten 2024 tilbys masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie (MAL) for kommunehelsetjenesten som et fleksibelt studium. LDH har inngått avtaler med studiesentre i Midt-Troms, Nordland fylke og Øst-Finnmark Kunnskapssenter som vil tilrettelegge for læringsaktiviteter, samlinger og eksamensgjennomføring regionalt.

– En slik studieoppbygging er en vinn-vinn løsning for alle involverte.  Studenter kan gjennomføre store deler av utdanningen der de bor og kan stort sett fortsette å jobbe ved siden av studier. Man unngår lang reising noe som både er kostnadsbesparende og miljøvennlig. Sist, men ikke minst, sørger utdanningen for økt kompetanse regionalt, noe som er et uttalt mål både fra regjeringen og kommunene, understreker Gunnlaugsdottir.

Blant andre satsninger presentert for statsråden er LDHs modulbaserte videreutdanning som retter seg mot spesialisthelsetjenesten, og som skal utlyses i løpet av mars-april 2024.

Statsråden noterte og bekreftet at han tok med seg flere av tematikkene som ble tatt opp videre. Han roste også det tette samarbeidet LDH har med både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

– Dere har tatt opp noen ting jeg absolutt har notert meg, både med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det dere gjør med så tett kobling til sykehusene og kommunehelsetjenesten er sånn vi virkelig ønsker oss, bekrefter statsråden. 

Omvisning i KLL

På slutten av besøket fikk statsråden omvisning i LDHs simulerings- og ferdighetssenter,  Klinisk læringslab (KLL), som har blitt totalrenovert og bygget om de siste årene. Fra våren 2023 har LDH implementert simulering på alle nivåer i bachelorutdanning, og jobber videre med å utforske nye måter å bruke VR-simulering i undervisning, samt i studentdrevne aktiviteter.

Hege Vistven og statsråd Oddmund Hoel i KLL