Kurset skal fungere som læringsressurs for alle som jobber ved intensivavdelinger. Modulene kan være til stor nytte for studenter som kommer i nye situasjoner og utfordres i praksis til økt selvstendighet tidligere enn normalt på grunn av den pågående pandemien. Kurset kan også være til nytte for spesialsykepleiere som har vært utenfor klinisk praksis eller som blir omdisponert til klinisk arbeid i intensivavdelinger.

Kurset er inndelt i sider med aktuelle tema. For hvert tema er det lagt inn læringsressurser som videoforelesninger etc. Du finner faglige ressurser med bl.a artikler og lenker til webinarer og andre kurs nederst på hver side.

Læringsressursene skal bidra til økte kunnskaper og ferdigheter, samt oppdatering og repetisjon for å ivareta intensivpasientens behov for respirasjonsstøttende behandling.

Alle tema er ikke klare enda, men på grunn av den pågående krisen har det blitt vurdert hensiktsmessig å tilgjengeliggjøre kurset nå. LDH og OUS jobber videre med innhold og fortsetter å legge til læringsressurser under de ulike temaene i ukene framover.

Du finner kurset her