Lovisenberg diakonale høgskole er en virksomhet med lange kunnskapstradisjoner, et viktig samfunnsoppdrag og tydelige verdier i en tid der mange kjenner på uro for hva fremtiden vil bringe.

Linda Helgesen Påtroppende høyskoledirektør

Helgesen kommer fra stillingen som fakultetsdirektør ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Før det var hun administrasjonssjef ved Institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo (UiO). Hun har også jobbet flere år som rådgiver i konsulentfirma.

Opprinnelig er Helgesen utdannet sosialantropolog fra UiO. Hun har mange års erfaring som leder i universitets- og høyskolesektoren, og har bred erfaring med utviklings- og endringsprosesser. Hun beskriver seg selv som en inkluderende og tydelig leder med stort engasjement.

Helgesen ser frem til å starte arbeidet som høyskoledirektør ved LDH: 

– Lovisenberg diakonale høgskole er en virksomhet med lange kunnskapstradisjoner, et viktig samfunnsoppdrag og tydelige verdier i en tid der mange kjenner på uro for hva fremtiden vil bringe. Jeg gleder meg til å bli kjent med ansatte og studenter, og våre samarbeidspartnere i stiftelsen og eksternt.

Videre fortsetter hun:

– Vi må jobbe sammen på nye måter for å løse helse- og velferdsutfordringene og ta i bruk ny teknologi på en klok måte. LDH har satset på oppbygging av nye masterprogram, og har ambisjoner for ytterligere vekst og fornying som må vurderes i lys av nytt finansieringssystem for sektoren. Dette er prosesser som jeg ser frem til å bli en del av og drive videre i samspill med øvrig ledelse, medarbeidere og studenter.

Den nye høyskoledirektøren starter i stillingen 1. februar 2024.