Tilbake til ansatte

Nye ressurssider for læringsstøtte

Publisert 3. Juni 2020, 12:02

Av Cathrine T. Pettersen

Læringsstøtteenheten er en del av LDHs støttetjenester og tilbyr veiledning, råd, og kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier. Nå kan du finne ressurssider for ansatte, studenter og eksterne forelesere/sensorer på ldh.no.

 

Læringsstøtteenheten er en del av Avdeling for bibliotek og læringsstøtte. Enheten har ansvar for forvaltning, utvikling og brukerstøtte til både ansatte og studenter innen høgskolens læringsteknologiske portefølje, som inkluderer Canvas, Zoom og Panopto.

Gå til ressurssider for læringsstøtte

Har du innspill til innhold som mangler? Send en e-post til laeringsstotte@ldh.no