Rektor Hulda Gunnlaugsdottir overrakte blomster til arbeidsgruppen som har jobbet fram studieplan for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Et helt nytt studium både nasjonalt og i LDHs portefølje.

Studieplanen sammen med akkrediteringssøknaden skal sendes til NOKUT for vurdering i midten av september, og etter planen skal studiet starte i august 2024.

Arbeidsgruppen har bestått av professor Stian Biong, førsteamanuensis Siv Skarstein, spesialsykepleier Inger Lise Juul, høgskolelektor Espen Gade Rolland og førsteamanuensis og studieleder Tove Vassbø. Dosent Kari E. Bugge er prosjektleder for arbeidet.