Tilbake til ansatte

Økt kapasitet ved LDH

Publisert 28. Mai 2020, 11:29

Av Cathrine T. Pettersen

LDH er tildelt flere studieplasser og stipendiatstillinger gjennom "Utdanningsløftet" i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Med forbehold om Stortingets godkjenning skal både fagskoler og høyere utdanning øke opptak for å skape kunnskap og kompetanse for tiden etter korona-pandemien. 

– Vi har hatt stor søkerinteresse til bachelor i sykepleie. Nå øker sjansene til opptak for flere, og vi gleder oss til studiestart i august. LDH er i full gang med å planlegge mottak av nye studenter og sørge for at de får den beste starten på studiet, sier instituttleder Edith Roth Gjevjon, ansvarlig for bachelorprogrammet.

– Studieplasser ved LDH er en god investering for samfunnet, fortsetter rektor og spesialsykepleier Lars Mathisen. 

– Det er stort behov for flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Vi samarbeider tett med helsetjenesten om praksis i utdanningen, og frafallet fra studiet er lavt.