Førsteamanuensis Andréa Aparecida Goncalves Nes fra LDH er prosjektansvarlig for prosjektet «Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet». I dette prosjektet vil forskerne utvikle, teste og implementere en ny veiledningsmodell basert på teknologi.

– Vi vil bedre samarbeidet mellom studenter, lærere og praksisveiledere, og gi mer forutsigbarhet for hvordan veiledningen foregår. Dette gjør vi ved å ta i bruk en digital løsning som gjør at de tre partenes oppfølging og vurderinger kan foregå mer uavhengig av hvor praksisstedet er lokalisert. Vi tror dette vil vise seg å være en god og effektiv måte å utvikle og øke kvalitet, ytelse, kunnskap og tilfredshet med praksisperioden, sier prosjektansvarlig Andréa Aparecida Goncalves Nes. 

En digital og virtuell veiledningsmodell

Veiledningsmodellen består av tre hovedelementer:

  • En mobil-/nettbrettapplikasjon gjør det mulig for studenten å skrive en daglig fremdriftsrapport. Basert på disse elektroniske rapportene mottar studentene daglige skreddersydde tilbakemeldinger fra veiledere. Applikasjonen er designet for å sikre en kontinuerlig støtte, oppfølging og utvikling av studentene.
  • Virtuelle gruppemøter gjør det mulig å ha flere møter og sikrer samhandling, dialog og refleksjon uavhengig av sted. Virtuelle møter muliggjør kontinuerlig samarbeid mellom student, praksisveileder og lærer i samtid. Deltakere kan samhandle gjennom hver sin enhet gjennom tale, ved å skrive spørsmål og kommentarer, og ved å dele filer.
  • Digitale vurderinger med virtuelle vurderingsmøter hvor student og praksisveileder fyller ut vurderingsskjemaet på forhånd, som justeres i møter om dette er nødvendig. Dette formatet skal styrke studentenes selvevaluering og praksisveilederens forberedelser til vurderingen. 

Ved LDH bruker studentene et nettbrett (iPad) som arbeidsverktøy fra studiestart og gjennom hele studiet. I forbindelse med utviklingen av nytt utdanningsprogram for bachelor i sykepleie fra 2020 er dette prosjektet en viktig del av et redesign av alle emner knyttet til praksisstudier.

12 av 75 prosjekter mottar støtte

Diku deler ut over 50 millioner kroner til universiteter og høyskoler til utvikling av ny undervisnings- og vurderingspraksis. Dette er den første tildelingen i en ny støtteordning som ble etablert i kjølevannet av stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning, skriver Diku i en pressemelding. Hele 75 prosjekter søkte om støtte, og 12 mottok forskningsmidler. 

På bildet fra venstre: Leder av studentparlamentet Ida Marie Rislaa, instituttleder Edith Roth Gjevjon, førsteamanuensis og prosjektleder Andréa Aparecida Goncalves Nes, og rektor Lars Mathisen.