Hvordan er det å ta en videreutdanning i operasjonssykepleie?

Vi har spurt tre av våre studenter om hvorfor de valgte å studere operasjonssykepleie.

Publisert 21. Februar 2020, 14:51

Sist oppdatert 26. Februar 2021, 13:11

Ida Jæger Ygemar

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte på videreutdanning i operasjonssykepleie?

Jeg heter Ida Jæger Ygemar og er 28 år. I 2011 var jeg ferdig utdannet sykepleier ved Høyskolen Diakonova og har nå jobbet fire år på hudavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo.

Jeg valgte videreutdanning i operasjonssykepleie fordi jeg ville få mer kunnskap innenfor kirurgi, anatomi og fysiologi i tillegg til at det var viktig for meg å ta en videreutdanning med sikker jobb når jeg var ferdig. Jeg tenkte operasjonsykepleier ville passe meg godt da jeg liker å jobbe i et team der alle jobber mot samme

mål med den samme pasienten. Jeg synes også det er godt å kunne holde fokuset her og nå, samt fokusere på en pasient av gangen.

Hva vil utdanningen ha å si for deg i din hverdag når du er ferdig utdannet?

Jeg valgte å ta utdanningen ved Lovisenberg på grunn av deres gode omdøme og på grunn av hvordan utdanningsforløpet er lagt opp. Jeg angrer ikke, og er enda mer fornøyd enn det jeg trodde på forhånd. Utdanningen gir meg mange muligheter i fremtiden. Jeg kan jobbe offentlig eller privat, i Norge eller utlandet og med alt fra elektiv kirurgi, dagkirurgi og sterilsentral til akuttmottak og skadestuer. 

Som operasjonssykepleier er jeg virkelig med på å utgjøre en forskjell. Den lille tiden du møter pasienten har stor betydning for hans totale opplevelse av operasjonen.

Elise Thesen Ødegaard

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte på videreutdanning i operasjonssykepleie?

Jeg er 27 år, og kommer fra Oslo. Jeg studerte sykepleie i Førde, og flyttet hjem igjen etter endt utdanning. Jeg har jobbet på en hjertemedisinsk avdeling i tre år, og møtte hver dag pasienter som skulle opereres eller hadde blitt operert. En stor del av hverdagen handlet om å forberede disse pasientene til operasjon, og jeg synes den kirurgiske delen var veldig spennende. Jeg har alltid interessert meg for anatomi, og synes atmosfæren på en operasjonsstue er spennende. Man møter på et bredt spekter av pasienter, både elektive og akutt kritisk syke, og man jobber tett sammen i et team, og man har et felles mål, som er pasienten.

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet strekker seg over tre semester, og er delt inn i både praksis og teori. Vi er innom emnene anatomi, fysiologi, patofysiologi, kirurgi, anestesiologi og infeksjonsmedisin, samt etikk. I tillegg stilles store krav til kunnskap om aseptiske/antiseptiske prosedyrer, instrumenter og medisinsk og teknisk utstyr. Vi har en del gruppearbeid der vi øver på ferdighetssenteret. Slik blir øvelser mer realistisk og vi blir bedre forberedt til hva som møter oss i praksis. Vi får også god og tett oppfølging av lærere underveis i praksis, noe som er viktig med tanke på læring.

Hva vil utdanningen ha å si for deg i din hverdag når du er ferdig utdannet?

Utdanningen gir deg kunnskap til å kunne yte faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og inngrep. Som operasjonssykepleier har du muligheter for å jobbe i store deler av verden. Alt fra dagkirurgi til akuttmottak. Det er også et yrke som utvikler seg hele tiden. Som operasjonssykepleier må man oppdatere seg på forskning i forhold til ny behandling og medisinsk teknologisk utstyr. Det er samtidig et veldig takknemlig yrke, fordi man er med på å bedre hverdagen til svært mange pasienter.

Christina Ugland

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte på videreutdanning i operasjonssykepleie?

Jeg heter Christina Ugland og er 27 år. Jeg var ferdig utdannet fra Diakonhjemmet høgskole i 2011. Jeg har jobbet på Gastrokirurgen og på Postoperativ på Ullevål sykehus. Jeg har jobbet mye med kirurgiske pasienter og syntes dette er veldig spennende. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe mer spesifikt med operasjonene og få litt mer forståelse for hva som blir utført under operasjonene.

Jeg har valgt å studere operasjonssykepleie fordi jeg ønsker faglig påfyll, liker å jobbe i team, og det er et yrke som er i stadig utvikling.

Hva vil utdanningen ha å si for deg i din hverdag når du er ferdig utdannet?

Man kan få en fleksibel jobb i ettertid, på dagkirurgen, eller med større kirurgi, som traumekirurgi. En har mulighet til å reise ut og jobbe hvor man vil. Vi vil kun ha en pasient om gangen og alle fokuserer på samme pasient. Man er godt rustet til å jobbe på operasjonsstuen når man er ferdig utdannet takket være mye praksis under studiet.

Hva syns du om studiehverdagen og måten studiene er lagt opp?

Utdanningen er lagt opp med mye praksis der man er innom mye forskjellige typer kirurgi som bløtvevskirurgi, ortopedi, og mikrokirurgi. Samt mye undervisning som gjør at man er godt forberedt til praksisperiodene. Det undervises fag både i forelesning og på ferdighetssenteret. Det er tett oppfølging fra lærer både under praksis og når man er på skolen.