To karriereløp

Det eksisterer to likestilte karriereløp ved høgskoler og universiteter: 

lektor – førstelektor – dosent

lektor – førsteamanuensis – professor

Oppstart av førstelektorprogram

Publisert 27. August 2021, 14:00

Sist oppdatert 27. August 2021, 14:00

Den 26. august gikk startskuddet for Lovisenberg diakonale høgskoles førstelektorprogram.

Programmet har åtte deltakere som sammen skal jobbe mot opprykk. På veien vil arbeidet de legger ned påvirke utviklingsarbeid ved LDH, både innen undervisning og forskning. 

Det er pedagogikk som står i fokus i førstelektorprogrammet. Deltakerne jobber med ulike tema, men vil like fult få stor nytte av hverandre og mentorene tilknyttet programmet. 

To karriereløp

Det eksisterer to likestilte karriereløp ved høgskoler og universiteter: 

lektor – førstelektor – dosent

lektor – førsteamanuensis – professor