Praksisstudenter bidro i utvikling av ny prosedyre

Publisert 1. Juli 2022, 08:43

Sist oppdatert 1. Juli 2022, 09:01

I ledelsespraksis på Søndre Borgen i Asker ble LDH-studentene Kristine Svensen og Madeleine Soleim involvert i utviklingen av en ny kommunedekkende prosedyre for håndtering av smertepumpe.

Vi tok en prat med Madeleine (28 år) og Kristine (27 år) som nettopp er ferdig uteksaminert etter å ha gjennomført en bachelorgrad i sykepleie. De har vært i praksis på en kommunal akutt- og kortidsavdeling.

Prosjekt smertepumpe

Pasientsikkerhetsarbeid, som å sikre at ulike prosedyrer har høy kvalitet, er et kontinuerlig fokus i sykepleiefaget. Madeleine og Kristine ble involvert i prosjektet da fagutviklingssykepleier ved avdelingen startet diskusjonen om behovet for å utvikle en ny prosedyre for bruk av smertepumper. Studentene brukte erfaringer de hadde gjort seg med pasienter som brukte smertepumper og hva som hadde vært bra for disse. Deretter ble den nye prosedyren utviklet frem sammen med fagutviklingssykepleieren. Målet var å utvikle en kommunedekkende prosedyre.

Kristine Bruland Svensen 1.jpeg
Foto: Kristine Svensen


– Fagutviklingssykepleieren var veldig flink til å involvere oss studenter. Vi var veldig, veldig heldig med det, sier Kristine. 

I prosjektet fikk Kristine ansvar for å kontakte Bærum sykehus for å innhente informasjon om hvilke prosedyrer de hadde. 

– Dette er fint å se! Våre studenter har kompetanse og kvaliteter som praksis etterspør og det de bidrar med utgjør en forskjell, sier Elisabeth Karlemilsdatter som har vært praksislærer for Madeleine og Kristine.

I bildet: I sentrum sitter Elisabeth Karlemilsdatter, i samtale med studenter. Bildet er hentet fra en tidligere prakisperiode.

Innovasjon

Madeleine og Kristine forteller at det kjentes litt rart å komme inn i en ny avdeling for så å bli invitert med i et utviklingsarbeid. De var begge klar over at endring ikke alltid blir tatt så godt imot, og at det var mange hensyn som måtte tas.

Madeleine Soleim_redigert_crop.jpg
Foto: Madeleine Soleim


Heldigvis var opplevelsen positiv.

– Det var veldig lærerikt da vi satte oss ned for å sammenfatte det vi hadde av innsamlet informasjon og erfaringer til en helt ny prosedyre. Hensikt, fremgangsmåte, og hva de ulike rollene på avdelingen hadde ansvar for, forteller Madeleine. 

– Det føltes veldig viktig å bidra med dette for å øke pasientsikkerheten ute i kommunen, sier Kristine.

Ledelsespraksis

Ledelsespraksis er den siste praksisperioden Madeleine og Kristine gjennomførte ved Lovisenberg diakonale høgskole. Her får studentene trent på den ansvarlige og koordinerende delen av yrket, det vil si det faglige, kliniske ansvaret de får som autoriserte sykepleiere. 

– Dette er et veldig godt eksempel på hva faglig ledelse i sykepleie er. Det handler ikke om administrasjon, men om fagutvikling og innovasjon. Jeg er veldig stolt av Kristine og Madeleine som har gjort en så god jobb i dette viktige arbeidet. Jeg vil også gi honnør til Søndre Borgens dyktige fagfolk og lærer Elisabeth Karlemilsdatter, som viser hvordan kvalitet i praksisstudiene kan oppnås, sier instituttleder for bachelor og professor Edith Gjevjon. 

I bildet: Edith Gjevjon.

Mye ansvar

Kristine og Madeleine opplevde det som lærerikt å delta i hele prosessen fra å utvikle en ny prosedyre til å implementere den nye rutinen: At smertepumpen skulle nullstilles én gang i døgnet, på dagtid.

Siden studentene hadde ledelsespraksis hadde de ansvar for å skrive rapporter, tiltaksplaner og for eksempel sikre at kveldsvaktene var godt informert. Dette ansvaret brukte de til å spre informasjonen om den nyutviklede smertepumpe-prosedyren.

Kristine forteller at som sykepleier har du et faglig ansvar.

 – Jeg vokste mye på å få være med på utviklingen med smertepumpen, nettopp fordi det handlet om det faglige ansvaret for pasientene, men også ansvaret for å delegere de riktige oppgavene til de rette rollene på avdelingen. 

Madeleine forteller videre at praksisperioden handlet om å planlegge og utøve sykepleie til en gruppe pasienter. Det var viktig å ha oversikt over avdelingen på en helt annen måte enn hva de begge var vant til fra tidligere hvor de ikke hadde en så sentral koordinerende rolle selv.