Høsten 2023

Jeg hadde min hjemmesykepleiepraksis i Finland på mitt 5. semester på sykepleien. Jeg hadde totalt ni uker praksis på en liten skjærgårdsøy som heter Pargas/Parainen. Denne øya er svensktalende, og språkbarrieren ble derfor betydelig mindre enn hvis jeg hadde hatt praksis i Åbo/Turku der de fleste snakker finsk.

Jeg var i hjemmesykepleien på et team hvor vi kartla hvilke typer besøk pasientene skulle ha. Dette kunne være pasienter som kom hjem etter et sykehusopphold, som hadde blitt dårligere og derfor trengte hjemmesykepleie eller at de trengte litt ekstra hjelp i hverdagen. Vår jobb var å dra dit for å hjelpe dem med det som trengs, og finne ut hvor mange besøk de skulle ha i løpet av dagen/uken. Vi jobbet også sammen med ergoterapeutene og fysioterapeutene for å finne ut om hjemmet deres var godt nok tilrettelagt. Når kartleggingen var over (dette kan ta alt fra en uke til et halvt år), ble pasientene overført til et annet team som skulle fortsette å dra på hjemmebesøk. Siden jeg var på dette kartleggingsteamet lærte jeg hvor viktig det er å se hele pasienten, og hele tiden ha et helhetsblikk på situasjonen hen er i.

Reisebrev Finland Hus

Det var utrolig givende uker i praksis, og jeg lærte utrolig mye! Praksisen kan på mange måter være lik hjemmesykepleiepraksisen i Norge, men det var selvfølgelig noen språklige utfordringer, og ting gjøres på ulike måter. Siden jeg var på en skjærgårdsøy tok vi også ferje til mange av pasientene. Det kunne ta opp til en time å kjøre en vei!

Jeg fikk også muligheten til å hospitere på hjemmesykehuset, på en demensavdeling og på en avdeling med hjemmesykepleie som var på en øy enda lengre ut i skjærgården. Ved at jeg fikk se mange ulike steder lærte jeg også forskjellige måter å jobbe på, og nye prosedyrer. Jeg ble også med læreren min for å se på de ulike sykehusene i Turku.

På fritiden var jeg sammen med de som jobbet på praksisplassen, de andre utvekslingsstudentene og dro på turer til blant annet Tampere, Mumidalen, en gresskarfestival, Porvoo og Åland. Turku er en utrolig god studieby, og har flest studenter per innbygger i Finland. Det var mange ting å finne på i byen, og rundt omkring i Finland. Det arrangeres fester og annet opplegg for studentene hver uke, og det er en utrolig god måte å bli kjent med nye mennesker på. Erasmus+ sørger for at det alltid er noe å finne på, og at det blir enklere å få seg venner når man kommer helt alene til et nytt land.

Reisebrev Finland

Etter dette oppholdet sitter jeg igjen med en fantastisk opplevelse, nye gode venner og mye ny kunnskap. Dette er ti uker jeg aldri ville vært foruten, og jeg er så utrolig takknemlig! Jeg anbefaler alle som ønsker å dra på utveksling, om å søke utveksling i Finland! Det er en unik mulighet til å tilegne seg kunnskap som man får bruk for i Norge også, samtidig som man får seg nye venner og blir kjent med mange forskjellige kulturer.

Hilsen Aurora