Vi er 8 stykker fra Lovisenberg som har valgt å tilbringe 3 måneder av studiet i vakre København. 4 av oss går på Københavns Professionshøjskole, og er også nå ferdig med praksis i hjemmesykepleien og sykehjemsledelse.

Praksis har vært spennende og lærerikt. Vi har erfart at sykepleierens rolle er annerledes i den danske kommunehelsetjenesten. Sykepleierrollen her er mer helserettet og fokuserer på medisinske oppgaver og beslutninger, og er i mindre grad deltakende i personlig pleie enn i Norge. Vi har erfart at det har vært stort fokus på psykiske sykdommer og sårstell i kommunehelsetjenesten. Under praksisperioden fikk vi også være 3 dager i helsesykepleiepraksis, hvor vi var på hjemmebesøk hos nyfødte og fikk være med på undersøkelser av skolebarn.

Den siste måneden har vi deltatt i undervisningen på skolen. Dette har vært spennende og vi har fått muligheten til å se hvordan den danske undervisningen foregår.

Vi var heldige å få en fantastisk bolig i smørøyet Frederiksberg. Her er vi nært til sentrum, Tivoli, Frederiksberg Have og København Zoo. 

Ellers har vi fått utforsket København på sykkel, og funnet ut at byen kan by på masse god mat, billig øl og nydelige omgivelser. Man trenger aldri å kjede seg i denne byen!

Hilsen Kamilla, Ragnhild F. L., Ida og Ragnhild R.