Tilbake til ansatte

Rekordmange vil studere sykepleie ved Lovisenberg

Publisert 24. April 2020, 07:08

Av Cathrine T. Pettersen

Årets søkertall fra Samordna opptak er klare, og LDH er utdanningsinstitusjonen med flest førstevalgssøkere per studieplass innen sykepleie.

 

– Våren har vist oss med all tydelighet at kompetente sykepleiere fyller nøkkelroller i kommunehelsetjeneste og sykehus. Vi takker for tilliten fra alle søkere til LDH. Vi kan love et spennende studium med høy kvalitet som gjenspeiler ambisjonene vi har på vegne av sykepleiefaget og sykepleierprofesjonen, sier instituttleder Edith Roth Gjevjon. 

– Vi har utarbeidet en helt ny studieplan for bachelorutdanningen som gjenspeiler det kompetansebehovet dagens og fremtidens helsetjenester og pasienter krever. Dette er med grunnlag i den nye nasjonale retningslinjen, fortsetter hun.

Økt interesse for sykepleie

Interessen for sykepleiefaget øker i Norge. Av økningen i søkere nasjonalt har LDH tiltrukket seg en betydelig andel. 

– Pasienter trenger sykepleiere, og de trenger spesialsykepleiere. På LDH utdanner vi begge deler, med en rød tråd i faget fra første dag som bachelorstudent og til oppnådd mastergrad for de som ønsker å gå videre. Hvert år går 200 nye sykepleiere ut i helsetjenesten fra LDH og setter sitt preg på arbeidsplasser og fagmiljø, kommenterer rektor Lars Mathisen.

Mennene er kommet for å bli

Siden 2018 har LDH hatt en prøveordning med to tilleggspoeng til underrepresentert kjønn. Økningen i antall menn til studiet ser ut til å være varig: over 18% menn er blant årets førstevalgssøkere. 

– Alle opplever å motta sykepleie i løpet av livet, fra fødsel til død. For mange av oss kan det være viktig å møte en sykepleier vi kan identifisere oss med. Det er derfor viktig at sykepleiere gjenspeiler befolkningen, og 50 % av befolkningen er jo menn, sier Gjevjon.  

Les mer om bachelor i sykepleie her