Samarbeidsprosjekt: utlysning av restmidler for 2020

Publisert 3. Juli 2020, 13:55

Av Cathrine T. Pettersen

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser resterende samarbeidsmidler for å stimulere mobilisering av praksisplasser i kommunehelsetjenesten. Søknadsfristen er 14. september 2020.

 

Lovisenberg diakonale høgskole utlyser samarbeidsmidler for prosjekter som fremmer:

  • kvalitet i praksisstudiene til høgskolens studenter
  • samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet om kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis

Ved årets tildeling etter normal søknadsfrist 01.02. var kommunehelsetjenesten underrepresentert blant søknadene. Etter anbefaling fra LDHs felles fagråd med tjenestene utlyses derfor restmidler, og totalt kr 278.500 kan tildeles i denne søknadsrunden.

Midlene vil bli prioritert til mobilisering av praksisplasser i kommunehelsetjenesten, der studenttette poster i sykehjem er en anbefalt mulighet for å drive fram erfaringer med nyere praksismodeller.

Frister og søknadsskjema

Søknadsfristen er 14.09.2020 kl.1200 for søknad om midler til å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Bruk malen for søknadsskjema.

Maks-beløp for tildeling til ett enkelt prosjekt er satt til NOK 100.000. Prosjektavslutning skal være planlagt innen ett år fra prosjektstart.

Saksbehandling

Det vil bli benyttet en enkel ett-trinns saksbehandling der søknadene vurderes ved LDH i samråd med en representant fra kommunehelsetjenesten.

Svar på søknader sendes til søker fra tjenestestedet med kopi til overordnet og eventuelle samarbeidspartnere ved LDH. Vi tar sikte på at svar foreligger svar innen utgangen av oktober.

Rapportering

Prosjektleder er ansvarlig for å sende en rapport (ikke over 3 sider) etter at samarbeidsprosjektet er sluttført, senest innen 31.12.2021.

Har du spørsmål?

Spørsmål om tema, søknadsprosess og kontaktpersoner ved LDH kan rettes til Lars Mathisen, tlf 47415871 / lars.mathisen@ldh.no

Les mer om samarbeidsprosjekt her