SHoT-undersøkelse i lys av pandemien

Publisert 26. Februar 2021, 10:05

Sist oppdatert 26. Februar 2021, 10:04

SHoT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivsel) er en nasjonal undersøkelse som blir sendt ut til alle landets studenter hvert fjerde år. Den gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og ble sist sendt ut i 2018. I lys av den pågående pandemien, blir det i år gjennomført en tilleggsundersøkelse.

SHoT-undersøkelse plakat - hvordan har du det helt ærlig?

Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å besvare. 

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Ditt bidrag kan være med på å gi ny kunnskap som kan være til nytte for deg som student og for fremtidige studenter. Undersøkelsen vil kartlegge hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter i den unntakstiden vi er inne i. 

Det trekkes 5 gavekort på kr 5000 blant alle studentene som har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen blir sendt ut på e-post mandag 1. mars. Mer informasjon om formål og samtykke finner du her.

Ditt bidrag er viktig, og vi håper du kan sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen!

HÆ21 - Infographic ensomhet.jpg