Lovisenberg diakonale høgskole utlyser årlig samarbeidsmidler for å stimulere kvalitet i praksisstudier og annet faglig utviklingsarbeid.

Midlene tildeles etter skriftlig søknad og søknadsfristen er 6. februar 2023.

Se siden om samarbeidsprosjekter for nærmere informasjon. Her ligger også kontaktinformasjon dersom du for eksempel ønsker å få en tilbakemelding på tematikk før du starter søknadsprosessen.

Prioriterte utviklingsområder for studieåret 2023/2024:

 1. Kvalitet i praksisstudier
  Eksempler på innsatsområder er:
  1. Å ta i bruk, evaluere og forbedre nyere praksismodeller
  2. Tiltak som følger opp bevarings- eller forbedringsområder etter resultater fra studenters evaluering av tilfredshet med praksisstudier
  3. Implementering og spredning av kompetanse oppnådd for praksisveiledere
  4. Veilednings- og vurderingsprosesser
  5. Samarbeid om relevans av studenters skriftlige oppgaver for praksistilbyder
 2. Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfeltet

Velkommen som søker!