Søkertallene for 2022 er klare

Publisert 27. April 2022, 11:1527. April 2022, 11:15

Sist oppdatert 27. April 2022, 11:1827. April 2022, 11:18

I dag ble søkertallene til høyere utdanning publisert på Samordna opptak. Etter rekordhøye søkertall under pandemien, har søkertallene for sykepleie på landsbasis, inkludert LDH, hatt en nedgang. Dette kan gi flere mulighet for studieplass ved LDH. 

Nedgang gir større muligheter for opptak

Etter rekordhøye søkertall på sykepleie i 2020, kunne man se en liten nedgang på landsbasis i 2021. I 2022 har denne nedgangen fortsatt over hele landet, og LDHs søkertall er nå tilnærmet de fra før pandemien i 2019. 

– Det var å forvente at søkertallene ville stabilisere seg etter stor søkning under pandemien. Kombinasjonen av at LDH har fått 30 ekstra studieplasser i år, og færre søkere enn i fjor, vil åpne muligheten for studieplass for flere som tidligere ikke hadde mulighet til å komme inn på LDH, sier studiesjef Heidrun Hole.

Studenter i uniform følger med
Studenter i Klinisk læringslab ved LDH

Flere mannlige søkere

17,6 % av årets søkere som har LDH på førsteprioritet, er menn. Dette er en oppgang på nærmere 2 % fra i fjor. 

Som et forsøk på å rekruttere flere mannlige studenter og jevne ut kjønnsbalansen ved sykepleierstudiet, har LDH siden 2018 hatt en prøveordning med kjønnspoeng. I år er siste året med gjeldende prøveordning, der mannlige søkere får to tilleggspoeng.  

– Vi er glade for å se effekten kjønnspoengene har hatt under denne ordningen.  Alle mennesker møter sykepleiere i løpet av livet, fra fødsel til død. Vi er tett på enkeltmennesker og deres helse, vi møter ulike mennesker i ulike situasjoner, ofte sårbare. Da er det viktig at vi har profesjonsutøvere av sykepleie som speiler befolkningen. For sykepleiefaget del har vi også behov for sykepleiere med ulike perspektiver og erfaringer. Utvikling skjer når vi blir utfordret – ikke når vi tenker likt, sier instituttleder Edith Roth Gjevjon.