Starter akuttmedisinsk studentforening

Publisert 26. Mars 2021, 16:16

Sist oppdatert 26. Mars 2021, 16:17

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS) driftes av og for studentene. LAMS ønsker å støtte opp under sykepleierstudentenes interesse for akuttmedisin ved å tilrettelegge for en faglig og sosial plattform.

Studenter øver på brystkompresjoner på dukke
Foto: Lars Petter Jonassen

Det er en engasjert gruppe studenter som har tatt initiativ til studentforeningen, og som er i full gang med planlegging av foreningens fremtid. Det midlertidige styret består for øyeblikket av Kristi Rydland (BIS20), Sandra Aurland (BIS19), Knut Tomas Gule (BIS18) og Stian Gulbrandsen (BIS18). De er alle representert i Studentparlamentet, men fellesnevneren er fascinasjonen for akuttmedisin og et ønske om et tilbud til studentene på LDH.

LAMS planlegger å tilby undervisning om akuttmedisin gjennom temakvelder, kurs, ferdighetstrening, foredrag m.m. De ønsker å samarbeide tett med andre akuttmedisinske linjeforeninger i Oslo. De forteller at de allerede har introdusert seg for flere av dem og fått svært god respons. 

– På høyskolen er det også mange studenter og ansatte med erfaring innenfor akuttmedisin. Dette er et potensiale vi må prøve å utnytte. Vi ser derfor muligheten til å kunne styrke «student-ansatt»-forholdet på LDH. Vi tror at foreningen vil kunne samle mye kompetanse, uavhengig av alder og stilling, på ett sted.

Studentforeningens fremtid

LAMS planlegger full oppstart av studentforeningen til neste semester over sommeren. 

– Frem til nå har vi hatt noen orienteringsmøter for studentene over Zoom for å vise hvor vi er i prosessen. Vi har et ønske om å være så transparente som mulig i planlegging av foreningen. Vi setter derfor også pris på alle innspill, uansett om det gjelder foreningens struktur, økonomi, hvilke kurs som skal tilbys eller andre ting.

LAMS har vært i dialog med leder av Klinisk læringslab da de ønsker å utnytte potensialet i læringslaben. De ser også for seg å bruke dette som en arena for trening og øving i kurssammenheng. I tillegg har de alliert seg med LOS - Lovisenberg studentvelferd for støtte til pizza på kommende temakvelder.

Planen frem til sommeren er å ferdigstille vedtekter, få oversikt over kurs, kjøpe inn materiell og planlegge neste semester.

– Torsdag 22. april vil vi ha en generalforsamling for studentene for å «vedta» studentforeningen i sin helhet. Her vil vi blant annet godkjenne vedtektene. Hold av datoen!

Studentforeningen vil ledes av et styre på fem personer med ulike roller. Ved det kommende allmøtet i mai, vil LAMS bli underlagt Studentparlamentet for å sikre kontinuitet i foreningen fra studentmiljøet. På allmøtet vil alle LDHs studenter ha mulighet til å stille til valg ved de fem vervene. 

Føre studenter med felles interesser sammen

Studentparlamentets fokusområde for 2021 er psykososialt læringsmiljø. Dette ønsker LAMS å støtte opp under. 

– Vi håper at studentforeningen vil kunne føre studenter med felles interesser sammen. I tillegg vil den være tilgjengelig for alle studenter på LDH, men vi er som sagt veldig åpne for et samarbeid med studenter og linjeforeninger på andre skoler. Vi har allerede fått god respons fra studenter på LDH, så vi har troen på at dette er noe studentene også ønsker. 

Det midlertidige styret har stor tro på den nye studentforeningen, men har en oppfordring til LDH-studenter som synes dette høres interessant ut:

– Vi ser stort potensiale i denne foreningen, men dens fremtid avhenger av det kommende styret og arbeidet videre. Hvis du derfor har et ønske om å stille til valg ser vi det som en fordel at du innehar en interesse for akuttmedisin. I tillegg er det hensiktsmessig at du, som student, har tid og overskudd til å prioritere denne foreningen, da det kommende året er en «sårbar» fase for LAMS.

Har du spørsmål eller innspill til LAMS? Ta kontakt på akuttmedisin.ldh@gmail.com