Sterke søkere og flere menn til sykepleierutdanningen ved LDH

Publisert 24. Juli 2020, 10:36

- Takk til alle som vil studere ved LDH i et år der kompetent sykepleie står høyt i kurs. Dagens tall fra Samordna opptak viser at det er mange og sterke søkere som er motiverte for å gå inn i sykepleierprofesjonen, sier rektor ved høyskolen, Lars Mathisen. - Vi skal både utdanne til å gi sykepleie av høy kvalitet, og til å lede an i å utvikle morgendagens helsetjeneste. Dette er både breddeidrett og talentjakt! 

 

Instituttleder Edith Roth Gjevjon er ansvarlig for bachelorutdanningen ved LDH: - Vi er glade for at regjeringens utdanningsløft gir oss mulighet til å ta imot flere studenter i 2020.  Vi er landets spesialiserte høyskole for sykepleiefaget og står klar med utfordringer som matcher forventningene til en svært godt kvalifisert søkergruppe. Kjønnsbalansen ved LDH styrker seg for tredje året på rad, noe som tyder på at kjønnspoeng for menn er et relevant virkemiddel. Vi håper trenden fortsetter, for vi er helt enige med NSF Student og deres kampanjeslagord: "Mann kan bli sykepleier"! 

- Vi arbeider med å legge til rette for en inspirerende studiestart og samtidig demonstrere nødvendig smittevern. Nå gleder vi oss til å ønske et nytt kull sykepleierstudenter velkommen 10. august.